23ste Zomercursus 2019 - De sprekers

De Zomercursus 2019 zit boordevol interessante onderwerpen voor de milieuprofessional, gebracht door ervaren, boeiende sprekers. Hier geven we je een overzicht.

Dinsdag 20 augustus 

Isabel Dauwe

Isabel is Milieuconsultant en MER-deskundige (lucht - water) bij BOVA ENVIRO+. Ze is Externe milieucoördinator voor bedrijven in diverse sectoren. Door de sterke variatie in het verleende advies, ten gevolge van de verschillende aard van de bedrijven, heeft Isabel een ruime expertise opgebouwd binnen verschillende domeinen en sectoren. Deze kennis deelt ze op regelmatige basis, door het geven van presentaties en/of opleidingen.

Zoë Pauwaert

Zoë werkt sinds juli 2018 als projectmedewerker milieu bij BOVA ENVIRO+. Hierbij gebruikt ze haar ervaring als ‘subsidie adviseur ecologie en innovatie’ om zowel klanten als collega’s wegwijs te maken in de wereld van subsidies. Haar focus ligt op Vlaamse subsidies inzake  milieu-thema’s, maar breidt zich ook uit naar de Waalse context. Verder werkt ze ook mee als projectmedewerker bij vergunningsaanvragen en externe milieucoördinatorschappen.

Karolien Beké

Karolien is licentiaat in de rechten (2003- Ugent) en behaalde eveneens de master na master in het milieurecht (2004 – Ugent) en de master na master in het Ondernemingsrecht (2005- UAntwerpen). Zij startte aan de balie in 2003 en is sinds 2011 actief bij LDR. Zij combineerde haar activiteiten aan de balie, steeds met een mandaat in de academische wereld (Ugent en KU Leuven). Zij is redactielid van het tijdsschrift TOO en is betrokken bij de opleiding ‘milieucoördinator A/B’ via afstandsleren (Ugent) als docent en als mede-coördinator van de module milieuwetgeving. Tevens zetelt zij in enkele lokale adviesraden.

Donderdag 22 augustus

Dirk Van den Broecke 

Dirk was tijdens zijn professionele carrière o.a. werkzaam als Hoofd Operaties bij Fina Antwerp Olefins, als productiemanager bij AMI Semiconductor en als plantmanager bij SCA Packaging Belgium. Op dit moment is Dirk actief als consultant energie, carbon footprint en duurzaam ondernemen.  

An Maes

An is milieuadviseur bij essenscia Vlaanderen. Ze genoot een opleiding als industrieel ingenieur en startte haar carrière in 2001 bij Voka als adviseur milieu & ruimtelijke ordening. In 2015 zette ze de stap naar essenscia, de sectorfederatie van de chemische industrie, waar ze adviseur milieu en productbeleid werd. Sinds september 2018 kreeg ze de volledige verantwoordelijkheid voor het milieu-luik binnen essenscia en focust ze op milieutopics die voor de sector belangrijk zijn.
 

Ward De Saedeleer

Ward is Industrieel ingenieur Landbouw, Milieucoördinator niveau A en Preventieadviseur niveau II. Bij BOVA ENVIRO+ is hij Projectleider Milieu & Preventie, Business Unit Coördinator Management Systems en Milieu.Hij is als extern milieucoördinator actief in diverse sectoren (voeding, chemie, bouw, textiel, kunststof, …). 

Quirin Vyvey

Quirin is partner van BOVA ENVIRO+. Hij is Externe deskundige milieu in de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC), Gastprofessor Milieueffectrapportering bij Universiteit Antwerpen (Faculteit Wetenschappen - Departement Biologie) en Associated Professor Environmental Impact Assessment bij Universiteit Gent (Faculteit Bioscience Engineering).

Dinsdag 27 augustus

Ann Top

Ann is Doctor in de wetenschappen (scheikunde). Als Milieucoördinator A/B is ze op vandaag voor BOVA ENVIRO+ actief als extern milieucoördinator en milieuconsultant. Ann volgt van zeer nabij de snel wijzigende wetgeving op, en geeft haar kennis en inzichten regelmatig door tijdens opleidingen en presentaties.

Isabel Dauwe

Isabel is Milieuconsultant en MER-deskundige (lucht - water) bij BOVA ENVIRO+. Ze is Externe milieucoördinator voor bedrijven in diverse sectoren. Door de sterke variatie in het verleende advies, ten gevolge van de verschillende aarde van de bedrijven, heeft Isabel een ruime expertise opgebouwd binnen verschillende domeinen en sectoren. Deze kennis deelt ze op regelmatige basis, door het geven van presentaties en/of opleidingen.

Kathy Haustraete

Kathy werkt voor het secretariaat van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), dat gehuisvest is bij de VMM. Binnen het CIW-secretariaat draagt zij als beleidscoördinator vooral bij aan dossiers die gelinkt zijn aan de kaderrichtlijn Water en de stroomgebiedbeheerplannen of ecologie. Sinds de aanstelling van de CIW als droogtecoördinator is zij ook betrokken bij de uitwerking van een waterschaarste- en droogterisicobeheer als onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen.

Marjolein Vanoppen

Marjolein is een bio-ingenieur met een specialisatie in milieutechnologie, afgestudeerd aan de Universiteit Gent in 2012. In haar onderzoek daarna concentreerde ze zich op waterbehandeling, met een focus op industriële waterproductie en –behandeling en zeewaterontzouting. Na de afronding van haar doctoraat in 2016, werkt ze nu op de Leerstoel Industriële en Circulaire Watertechnologie, waarbij ze nauw samenwerkt met industriële partners om hun watercyclus duurzamer te maken.

Donderdag 29 augustus

Steven Vandendriessche

Steven is Consultant Bodem en Milieu bij BOVA ENVIRO+.  Hij staat mee in voor de opmaak van projectvoorstellen en offertes, projectleiding en coördinatie van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, de opmaak van bodemsaneringsprojecten en de opvolging van bodemsaneringswerken  Hij is Technisch verantwoordelijke ex-situ staalname van bagger- en ruimingsspecie en Kwaliteitscoördinator afdeling bodem 

Andy Heurckmans

Andy is Afdelingshoofd Exploitatie bij vzw Grondbank.Grondbank speelt als erkende bodembeheerorganisatie een centrale rol in de circulaire economie, meer bepaald voor het opnieuw inzetten van bodemmaterialen. Zij  zijn de schakel tussen de stakeholders (baggerbedrijven, aannemers, studiebureaus,...) die betrokken zijn bij bouw-, infrastructuur- en baggerwerken.

Ingrid Schotte

Ingrid is Milieuconsultant bijj BOVA ENVIRO+. Ze is Milieucoördinator A, en behaalde aan de Universiteit Gent de diploma's Ingenieur in de milieusanering en ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën.

Roeland Bracke

Roeland heeft een PhD (Doctor) in Economics verkregen aan de Universiteit Gent (2008) waar hij een part-time (20%) positie als visiting professor in milieu-economie uitoefende tot 2013. In zijn professionele carrière heeft Roeland 9 jaar ervaring als onderzoek assistent aan de Universiteit Gent (2000-2008) en meer dan 10 jaar als beleidsadviseur bij OVAM (2008-2019) waar hij verantwoordelijk is voor het uitgebreide producentenverantwoordelijkheidsbeleid. Verder is hij lid van de raad van bestuur van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVCIE), de overheidsinstantie die toezicht houdt op de wetgeving inzake verpakkingsafval in België.

Filip Van Assche

Als master in de sociologie (KU Leuven) heeft Filip eerst een 5-tal jaar gewerkt bij ondernemersorganisaties als Unizo en Voka waar hij thematische lerende netwerken organiseerde voor ervaren ondernemers. Als projectmedewerker bedrijfsrestafval bij OVAM zet hij zich in voor verschillende projecten om het afvalbeheer en sorteergedrag bij bedrijven te optimaliseren zodat de hoeveelheid bedrijfsrestafval vermindert.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten