24ste Zomercursus 2020 - De sprekers

De Zomercursus 2020 zit boordevol interessante onderwerpen voor de milieuprofessional, gebracht door ervaren, boeiende sprekers. Hier geven we je een overzicht.

Dinsdag 18 augustus 

Isabel Dauwe

Isabel is Milieuconsultant, milieucoördinator A en MER-deskundige (lucht – water- coördinatie) bij BOVA ENVIRO+. Door haar multifunctionaliteit komt ze hierdoor in aanraking met tal van bedrijven in verschillende sectoren. Zodoende heeft Isabel een ruime expertise opgebouwd binnen verschillende domeinen van de milieuwetgeving. Voor de zomercursus van 2020 zal Isabel toelichting geven bij het algemeen wettelijk kader Omgeving en zal ze een jaaroverzicht geven van de gewijzigde wetgeving op verschillende vlakken.

Robbe Debergh

 Robbe Debergh is ruimtelijk planner bij BOVA ENVIRO+. Robbe heeft reeds meerdere jaren ervaring in zowel milieu als stedenbouwkundig gerelateerde dossiers. Na enkele jaren actief geweest te zijn in de milieuwetgeving heeft Robbe in 2012 de opleiding gevolgd tot Master stedenbouw en ruimtelijk planning aan de VUB. Sindsdien is Robbe meer actief geworden in het stedenbouwkundig gedeelte van aanvragen. Robbe is als milieucoördinator A en als geregistreerd ruimtelijk planner dan ook uitermate geschikt om jullie vandaag de opleiding ruimtelijke planning te brengen. In deze opleiding zal Robbe de impact schetsen van de ruimtelijke ordening op de omgevingsvergunning aan de hand van cases met een focus op de impact van het statuut ‘bos’ en een vooruitblik op het Vlaams ruimtelijk beleid.

Karolien Beké

 Karolien behaalde in 2003 haar licentiaat in de rechten en behaalde nadien de master na master in het milieurecht en de master na master in het Ondernemingsrecht. Zij startte haar carrière als advocaat in 2003. Sinds 2012 is Karolien actief bij LDR, waar zij deel uitmaakt van de cel ruimtelijke ordening. Zij combineerde haar activiteiten aan de balie, steeds met een mandaat in de academische wereld (UGent). Zij is redactielid van het tijdsschrift TOO en is betrokken bij de opleiding ‘milieucoördinator A/B’ via afstandsleren (Ugent) als docent en als mede-coördinator van de module milieuwetgeving. Tevens zetelt zij in enkele lokale adviesraden. In deze opleiding zal Karoline een beeld schetsen aan welke criteria de milieucoördinator moet denken bij veranderingen aan bestaande of nieuwe exploitaties.

Donderdag 20 augustus

Dirk Van den Broecke 

Dirk is afgestudeerd als burgerlijk ingenieur chemie. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring als productiemanager, operations manager en plantmanager. Sinds 2016 is Dirk zaakvoerder van DVdB Consulting. Hij is actief als consultant energie, carbon footprint en duurzaam ondernemen.  In deze opleiding zal Dirk dieper ingaan op de relevante wetgeving en aandachtspunten rond het thema energie.

Ingrid Schotte

Ingrid is Milieuconsultant bij BOVA ENVIRO+. Ze is Milieucoördinator A sinds 1997, en behaalde aan de Universiteit Gent de diploma's Ingenieur in de milieusanering en ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. In deze opleiding zal Ingrid dieper ingaan op het thema “afvalstoffen en materialen”.
 

Stany Vaes

Stany Vaes behaalde een Master of Law aan de KULeuven. Nadien werkte hij voor een communicatiebureau, de handelsfederatie Comeos en verschillende gerenommeerde advocatenkantoren. Sinds september 2018 is Stany algemeen directeur van go4circle, de werkgeversfederatie van de Belgische afval- en recyclagesector. Voor module 4A zal Stany dieper ingaan op het thema materiaalstromen en innovatieve ontwikkelingen. Het afvalbeheer zal vanuit een economisch standpunt bekeken worden.

Hugo Geerts

Hugo Geerts is afgestudeerd als burgerlijk ingenieur chemie en heeft jaren ervaring bij OVAM verantwoordelijk voor alle zaken te maken met afval, materialen en bodem. Sinds 2011 heeft Hugo ook ervaring opgebouwd als adjunct-kabinetschef leefmilieu en natuur om tot slot aan de slag te gaan als zelfstandig consultant. Hugo zal tijdens de zomercursus zijn inzichten geven over de Circulaire economie en End of Waste Criteria en de mogelijkheden hieromtrent in Vlaanderen.

Dinsdag 25 augustus

Sander Vonck

Sander Vonck studeerde aan de Universiteit Hasselt in Mobiliteitswetenschappen, afstudeerrichting Mobiliteitsmanagement en werkt sinds 2016 als mobiliteitsadviseur voor Traject. Sander heeft ervaring opgebouwd in onder meer mobiliteitsplannen, ontsluitingsstudies en het geven van mobiliteitsadvies. Vandaag zal Sander de invloed bespreken van het effect mobiliteit bij vergunningen, ruimtelijke plannen,… rekening houdende met de geïntroduceerde lage-emissiezones.

Isabel Dauwe en Zoë Pauwaert

Isabel is Milieuconsultant, milieucoördinator A en MER-deskundige (lucht – water - coördinatie) bij BOVA ENVIRO+. Door haar multifunctionaliteit komt ze hierdoor in aanraking met tal van bedrijven in verschillende sectoren. Zodoende heeft Isabel een ruime expertise opgebouwd binnen verschillende domeinen van de milieuwetgeving.

In samenwerking met Zoë , erkend milieucoördinator A en milieuconsultant bij BOVA ENVIRO+ zullen beiden dames het onderwerp water toelichten. Zo zal onder meer het waterwetboek aan bod komen en zal dieper ingegaan worden op de wetwijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Tamara Braeckman

Tamara is Milieuconsultant, milieucoördinator A en MER-deskundige (biodiversiteit - coördinator) bij BOVA ENVIRO+. Door haar ervaring en uiteenlopende adviezen aan tal van bedrijven heeft Tamara een ruime expertise opgebouwd binnen verschillende domeinen en sectoren. Deze kennis deelt ze op regelmatige basis, door het geven van presentaties en/of opleidingen. Voor module 6A zal Tamara haar licht laten schijnen op het onderwerp Biodiversiteit. In deze module krijgt u een overzicht van de recente evoluties in het natuurbeleid. Vervolgens zal een toelichting volgen over het (geïntegreerde) Natuurdecreet, inclusief de aanvraag tot vegetatiewijziging. Tot slot zal dieper ingegaan worden op het soortgericht natuurbeleid met name het Soortenbesluit en de aanpak van invasieve exoten.

Klaas Dekeyser

Klaas is sinds 2019 Milieuconsultant en deskundige biodiversiteit bij BOVA ENVIRO+. Als extern milieucoördinator is Klaas actief bij verschillende bedrijven in diverse sectoren. Daarnaast beschikt Klaas over een ruime kennis rond het thema biodiversiteit door zijn werk bij Natuurpunt. Daarom is Klaas de uitgelezen persoon om tijdens de Zomercursus 2020 meer toelichting te geven omtrent het onderwerp Biodiversiteit. In een tijdspanne van een anderhalf uur zal Klaas aan de hand van een praktijkgerichte uiteenzetting zowel de ‘Vergunning Tijdelijke Natuur’ als de gewenste en ongewenste effecten van de natuur en biodiversiteit op en rond het bedrijf toelichten.

Donderdag 27 augustus

Steven Vandendriessche en Ans Loncke

Steven is Consultant Bodem en Milieu bij BOVA ENVIRO+. Hij staat mee in voor de opmaak van projectvoorstellen en offertes, projectleiding en coördinatie van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, de opmaak van bodemsaneringsprojecten en de opvolging van bodemsaneringswerken  Hij is technisch verantwoordelijke ex-situ staalname van bagger- en ruimingsspecie en Kwaliteitscoördinator afdeling bodem.

Samen met Ans Loncke, die jarenlang actief is geweest voor Defensie als milieucoördinator, preventie-adviseur en sinds 2016 zaakvoerder is van het adviesbureau SAGA BVBA, zullen beiden heren de module Bodem presenteren.

In deze module zullen zij onder meer antwoord geven op de vraag: Wat beweegt er in de bodemsector? Een bespreking doen van de meest recente ontwikkelingen in bodemwetgeving, procedures en richtlijnen, aangevuld met de visie van een bodemdeskundige en dieper ingaan op de ervaring van Ans als schade-expert verzekeringen bij de toepassing van de schadegevallenregeling.

Ann Top

Ann is Doctor in de wetenschappen (scheikunde). Als Milieucoördinator A is ze vandaag voor BOVA ENVIRO+ actief als extern milieucoördinator, milieuconsultant en MER-deskundige (water en lucht). Ann volgt dagdagelijks van zeer nabij de snel wijzigende wetgeving op en geeft haar kennis en inzichten regelmatig door tijdens opleidingen en presentaties. In deze opleiding zal Ann haar focussen op wetgeving rond lucht en geur.

Sil Lanckriet en Irene Govaert

Sil is milieu- en bodemconsultant en MER-deskundige (bodem). Hij is milieucoördinator voor bedrijven in diverse sectoren. Door de sterke variatie in het verleende advies, ten gevolge van de verschillende aard van de bedrijven, heeft Sil een ruime expertise opgebouwd binnen verschillende domeinen en sectoren. Daarnaast is Sil bestuurder van vzw Ethio Trees.  

In samenwerking met Irene, erkend milieucoördinator A en milieuconsultant bij BOVA ENVIRO+ zullen zij in het kader van klimaat en energie antwoorden gegeven op volgende vragen: “Hoe werkt de vrijwillige koolstofmarkt voor bedrijven? Hoe voert men een CO2-footprint uit en hoe nuttig is CO2-compensatie?”

Axel Polfliet

Axel is sinds de jaren ’90 professioneel actief in de (hernieuwbare) energiesector. In 1999 startte hij als adjunct-kabinetschef van de Staatssecretaris voor Energie. Later werkte hij als energieconsultant bij diverse energie-adviesbureaus. In 2009 richtte Axel het studie- en consultantbureau Zero Emission Solutions op. Ook is hij auteur van het boek “Hernieuwbare energie in de praktijk” (Kluwer 2011) en “Energie aankopen in de praktijk” (Kluwer 2014). Daarnaast is Alex ex-voorzitter PV-Vlaanderen (sectorfederatie zonne-energie) en lid van de RvB van ODE (organisatie voor duurzame energie). Tijdens deze module zal er een antwoord worden gegeven op de vraag: “Is zonne- of windenergie voor bedrijven (nog) een interessante optie?”.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten