Afvaladministratie

Bij praktisch alle organisaties komen afvalstoffen vrij. Voor zowel het ontstaan, het transport, de verwerking als de nuttige toepassing ervan moet met heel wat Gewestelijke, Federale en Europese reglementering rekening worden gehouden. Een afvalstoffenregister van de vrijgekomen afvalstoffen dient bijgehouden te worden. Voor transporteurs, overbrengers en verwerkers van afvalstoffen voorzien de 3 Gewesten erkenningen of registraties. In bepaalde gevallen dient er ook een kwaliteitsborgingsysteem (KBS) te worden geïmplementeerd.

Grensoverschrijdend transport van afvalstoffen vergt heel wat administratie en voor de toepassing van bepaalde afvalstoffen als grondstoffen (afvalstoffen die de einde-afvalfase hebben bereikt) is in Vlaanderen een grondstofverklaring vereist. En dan is er nog de afvalstoffenheffing natuurlijk.

BOVA ENVIRO+ kan u helpen met een efficiënt afval- & materialenbeheer en de daarmee gepaard gaande wetgeving (Materialendecreet en Vlarema) en administratieve verplichtingen, of u nu producent, transporteur, overbrenger of verwerker van afvalstoffen bent.

BOVA ENVIRO+ doet dit op de geëigende pragmatische manier, waar nodig in overleg met de betrokken overheidsinstanties. BOVA ENVIRO+ heeft reeds een jarenlange ervaring in de afvalsector en kan zich dan ook gerust een specialist noemen in die materie.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten