Algemene milieuadministratie

Milieuadministratieve verplichtingen zoals het integraal milieujaarverslag (IMJV), de heffingsaangifte betreffende waterverontreiniging (VMM-aangifte) en de VAL-I-PAC/Fost Plus aangifte dienen zorgvuldig ingevuld te worden en vergen dikwijls heel wat tijd. Bovendien komen ze allemaal samen in het voorjaar. Wellicht wilt u uw aangiftes en jaarverslagen nog eens laten nakijken door een expert of wenst u dit werk zelfs volledig uit te besteden.

BOVA ENVIRO+ is gespecialiseerd in het snel en praktisch vervullen van de klassieke ‘voorjaarsadministratie’. Wij kunnen u helpen met een efficiënte gegevensinzameling, de verwerking van de gegevens, het maken van berekeningen en het invullen van de nodige documenten.

BOVA ENVIRO+ heeft ervaren milieuconsultants in huis die uw aangiftes en jaarverslagen met de grootst mogelijke zorgen helpen opstellen. Zo bent u er zeker van dat alles correct is ingevuld en komt u voor geen onaangename verrassingen te staan met betrekking tot de te betalen heffingen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer