Archeologienota

Bij bouwwerken, verkavelingen en andere projecten worden vaak oppervlakkige bodemingrepen uitgevoerd. Om vernietiging van het onderliggende onroerend en archeologisch erfgoed tegen te gaan, werkte Vlaanderen een regelgeving uit rond het onderzoek en de bescherming van het archeologisch erfgoed.

Ten gevolge hiervan dient een archeologienota opgemaakt te worden voor bepaalde bodemingrepen en bemalingen van het grondwater. De bouwheer of ontwikkelaar moet dan een archeologienota toevoegen aan zijn of haar vergunningsaanvraag.  

BOVA ENVIRO+ kan u hierbij met raad en daad bijstaan. Eerst gebeurt er op basis van archeologische, bodemkundige en historische gegevens een inschatting van de archeologische verwachting. Samen met de bouwheer gaat BOVA ENVIRO+ vervolgens na hoe er kan worden omgegaan met archeologie in het projectgebied.

BOVA ENVIRO+ organiseert vervolgens de opmaak en melding van de archeologienota. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een meer uitgebreide en persoonlijke toelichting.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten