Bodemsaneringsproject en opvolging

In een bodemsaneringsproject wordt vastgelegd hoe de effectieve bodemsanering zal worden uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de best beschikbare technische oplossingen die met succes in de praktijk zijn toegepast en waarvan de kostprijs niet onredelijk is in verhouding tot het te bereiken milieuresultaat. Eens het bodemsaneringsproject is goedgekeurd kan de eigenlijke sanering starten onder begeleiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige type II.

BOVA ENVIRO+ kan dit hele proces begeleiden in de 3 Gewesten. Alles begint bij een deskundig opgesteld bodemsaneringsproject waarbij BOVA ENVIRO+ zowel financiële, technologische als ecologische aspecten tracht te verzoenen. Eens het project conform verklaard is, starten de saneringswerken. Onze medewerkers voeren de voorbereidende administratieve taken uit, volgen ter plaatse de werken op, nemen stalen van bodem en grondwater, stellen tussentijdse rapporten op en maken na afloop een eindevaluatierapport op.

Vanzelfsprekend legt BOVA ENVIRO+ het nodige realisme aan de dag en sturen wij, waar nodig en binnen het kader van de geldende procedures én in het belang van de klant, de sanering bij. BOVA ENVIRO+ beschikt over een team bodemdeskundigen met ruime kennis en ervaring waarbij uw project maximaal kans op slagen heeft en dit voor de laagst haalbare kost.

Daarnaast kunnen ook juridische medewerkers ondersteuning bieden met betrekking tot het nagaan of u voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van cofinanciëring. OVAM voorziet hiervoor een tussenkomst voor bedrijven van 35% en voor particulieren een tussenkomst van 50% van de geraamde kosten voor de sanering met een maximum van 200.000€ verspreid over 3 jaar.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten