Carbon Footprint

Wilt u de klimaatimpact van uw organisatie verminderen en heeft u ambities om klimaatneutraal te worden? BOVA ENVIRO+ kan u hierbij helpen door de Carbon Footprint van uw organisatie te berekenen. Deze berekening zal resulteren in een diepgaand en gedetailleerd inzicht in uw energieverbruik en uitstoot. Naast CO2 worden ook andere broeikasgassen in kaart gebracht.

Gepersonaliseerde aanpak

Aangezien iedere organisatie uniek is, vergt de berekening van uw Carbon Footprint een gepersonaliseerde aanpak, BOVA ENVIRO+  zal u begeleiden van A tot Z. De carbon footprint wordt opgemaakt volgens het GHG Protocol (de internationale standaard) en ISO 14064 (de ISO norm voor het berekenen van een Carbon Footprint). De software die BOVA ENVIRO+ gebruikt voor de berekening is reeds ISO 14064 gecertifieerd.

Welke scopes berekenen?

Voor het berekenen van een Carbon Footprint kan u enkel scope 1 & 2 of ook scope 3 (optioneel) in kaart brengen.

Scope 1: De directe uitstoot van uw organisatie.

Scope 2: De indirecte uitstoot die gerelateerd is aan uw aangekochte energie.

Scope 3: Alle overige indirecte uitstoot (betreffende upstream en downstream ten opzichte van uw organisatie).

BOVA ENVIRO+ beschikt over de nodige data en emissiefactoren die verschillende sectoren omvatten om een gedetailleerde Carbon Footprint op te maken. Daarnaast wordt de Carbon Footprint zo opgemaakt dat u duidelijk onderscheid kan maken in de uitstoot van verschillende afdelingen en/of locaties.

Enkele voordelen

- U verkrijgt een duidelijk inzicht in uw uitstoot voor een bepaald jaar. Hiermee kunt u verder aan de slag om  concrete reductiestrategieën op te stellen met gerichte reductiemaatregelen.

- Bovengenoemde maatregelen kunnen leiden tot kostenbesparing in de toekomst.

- Het reduceren van uitstoot stimuleert innovatie (implementatie van nieuwe technieken, processen, etc.).

- U voldoet aan bestaande en opkomende verplichtingen omtrent duurzaamheidsrapporteringen (de Europese CSRD wetgeving).

- Het CO2-risico van uw organisatie verminderen voor toekomstige koolstoftaksen, want vroeg of laat zal België het voorbeeld volgen van andere Westerse landen en een koolstoftaks implementeren. U bereidt zich hierop beter voor om minder kosten te hebben.

- De maatschappelijke betrokkenheid en waardering van uw organisatie vergroten bij leveranciers, klanten, overheden, NGO’s, investeerders, banken, etc.

Klimaatreductiestrategie

BOVA ENVIRO+ kan u begeleiden bij het opmaken van een klimaatreductiestrategie conform het klimaatakkoord van Parijs (de opwarming van de aarde limiteren tot 1,5°C) om uw uitstoot te reduceren.  Zie klimaatreductiestrategie voor meer info.

Daarnaast kan BOVA ENVIRO+ u begeleiden bij het implementeren van verschillende reductiemethodes zoals: Science Based Target initiative, ISO 50001 (een energiemanagementsysteem, maar doordat er een grote link is tussen energie en uitstoot kan dit ook als reductiesysteem dienen), en CO2-prestatieladder (ongeacht welk niveau u wilt behalen).

Klaar om aan de slag te gaan met het berekenen van de Carbon Footprint van uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een meer uitgebreide en persoonlijke toelichting. Het BOVA ENVIRO+ duurzaamheidsteam staat tot uw dienst. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten