Kap- & natuurvergunning/ bos- en natuurcompensatie

Bij het uitbreiden van bedrijfsactiviteiten, natuur/bosbeheer of andere projecten kunnen bomen, bos of natuurgebied hier gevolgen van ondervinden. De Vlaamse wetgeving voorziet in een aantal vergunningen en compensatiemaatregelen om natuur en bos te beschermen.

Voor het kappen van bomen of ontbossing is een kapvergunning nodig en ontbossing dient steeds te worden gecompenseerd door ofwel een bosbehoudsbijdrage of door het aanplanten van een compensatiebos. Indien bij een bepaald project blijkt dat er verlies is aan natuur in of nabij een speciale beschermingszone, dient een natuurcompensatiegebied te worden aangeduid of dienen de bestaande habitats te worden verbeterd. Wanneer tenslotte de vegetatie of kleine landschapselementen in bepaalde gebieden wordt gewijzigd of aangetast is een natuurvergunning nodig.

BOVA ENVIRO+ gaat in eerste instantie na welke wetgeving specifiek voor uw project van toepassing is. Aan de hand van een analyse van de omgeving en de projectkarakteristieken, worden de nodige documenten en begeleidende nota’s opgemaakt. Ook voor ad hoc advies in deze materie kan u bij ons terecht. BOVA ENVIRO+ beschikt over biologen, geologen en geografen met de nodige kennis om u hierbij deskundig te begeleiden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten