Klimaatreductiestrategie

Het opstellen van een klimaatactieplan is essentieel voor elke vooruitstrevende organisatie, zeker nu duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds prominenter aanwezig zijn. Dit plan biedt een strategische routekaart om de ecologische voetafdruk van uw organisatie te reduceren en draagt bij aan een duurzame toekomst. Door concrete doelen te stellen en effectieve maatregelen te implementeren, zal u niet alleen voldoen aan de steeds strengere regelgeving, maar ook uw reputatie versterken en competitief blijven in een snel veranderende markt.

Gepersonaliseerde aanpak

Aangezien iedere organisatie uniek is, vergt de opmaak van een klimaatreductieplan een gepersonaliseerde aanpakBOVA ENVIROzal u van A tot Z begeleiden bij het opmaken van een klimaatreductiestrategie conform het klimaatakkoord van Parijs (de opwarming van de aarde limiteren tot 1,5°C).

Carbon Footprint

De accurate data van een carbon footprint is broodnodig om een realistische klimaatreductiestrategie op te maken. Het is cruciaal om een duidelijk overzicht en grootteorde te hebben van de verschillende uitstootbronnen van uw organisatie. Zie carbon footprint voor meer informatie over de BOVA ENVIRO+-aanpak.  

Reductiestrategie

Na de opmaak van de carbon footprint zijn de verschillende emissiebronnen geïdentificeerd. Dit vormt de basis van de reductiemaatregelen. BOVA ENVIRObeschikt over een tool die verschillende op maat gemaakte CO2-reductiesimulaties kan creëren volgens de carbon footprint-data. Dit helpt om een inzicht te geven in het reductiepotentieel van verschillende maatregelen. De keuze van reductiemaatregelen hangt af van hun reductiepotentieel, hun kostprijs, implementatieperiode, etc. Hierbij is het belangrijk om de visie en prioriteiten van uw organisatie vast te stellen betreffende welke reductiemaatregelen een belangrijke focus krijgen. Reductiemaatregelen kunnen onder andere het volgende omvatten:

- Energie-efficiëntie verbeteren

- Hernieuwbare energie

- Optimalisatie van productieprocessen

- Bevordering van duurzame mobiliteit.

Daarnaast kan BOVA ENVIROu begeleiden bij het implementeren van verschillende reductiemethodes zoals: ISO 50001 (een energiemanagementsysteem, maar gezien 70% van alle uitstoot gelinkt is aan energieverbruik, geldt dit ook als reductiesysteem), en de CO2-prestatieladder (ongeacht welk niveau u wilt behalen).

Doelstellingen

Hierbij is het belangrijk om duidelijke meetbare doelstellingen vast te leggen. Deze zullen afhankelijk zijn van de visie van uw organisatie. Hierbij kan het interessant zijn om relevante stakeholders (bv. medewerkers, klanten, leveranciers, management) te betrekken.

Met de gegevens van het reductiepotentieel van verschillende maatregelen worden er doelstellingen vastgelegd. Deze dienen ambitieus te zijn maar ook haalbaar. Doelstellingen kunnen opgesplitst worden in korte termijn (5-10 jaar) of lange termijn (2040 of 2050) waarbij men tegen dan een deel van de uitstoot wil reduceren t.o.v. het gekozen basisjaar. BOVA ENVIROgebruikt vaak Science Based Target initiative (SBTi) bij de opmaak van reductiedoelstellingen. SBTi legt reductiedoelstellingen vast die voldoen aan de wetenschap om de opwarming van de aarde limiteren tot 1,5°C.

Implementatieplan opstellen

Hiertoe wordt een actieplan ontwikkelt met een tijdschema. Communicatie is ook een belangrijk aspect in dit verhaal en mag niet verwaarloosd worden. Het is pas als een klimaatreductieplan gedragen wordt door iedereen in uw organisatie dat het kans heeft om te slagen. Hieronder valt het opleiden van medewerkers om de bewustwording te optimaliseren.

Monitoring en rapportage

Men zal op periodieke basis de klimaatreductiestrategie dienen up te daten, zodat deze steeds actueel blijft. Daarnaast zal er periodiek gekeken moeten worden naar de vooruitgang die al dan niet geboekt wordt. Dankzij deze regelmatige basis kan men indien nodig snel bijsturen om de doelstellingen toch te behalen. Daarnaast kan het klimaatreductieplan aangepast worden op basis van de evaluatieresultaten en veranderende omstandigheden of nieuwe technologische ontwikkelingen.

Communicatie

Dit betreft zowel interne als externe communicatie betreffende de doelstellingen, de inspanningen die uw organisatie neemt en de behaalde resultaten. Deze communicatie is belangrijk om een blijvende betrokkenheid van medewerkers en stakeholders te onderhouden.

Klaar om aan de slag te gaan met het opmaken van een effectieve en haalbare klimaatreductiestrategie van uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een meer uitgebreide en persoonlijke toelichting. Het BOVA ENVIRO+-duurzaamheidsteam staat tot uw dienst.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten