Nieuws & trending topics

5 / 89 berichten
BOVA ENVIRO+ is dé expert rond (water)bodemonderzoek.

Van bodemonderzoek over milieuzorg en milieueffectenstudies, vergunningsaanvragen en veiligheid tot managementsystemen...

Lees deze topic
Omgevingconnect : Het wijzigingsdecreet ‘water’

Omgevingconnect voor steden en gemeenten, in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele

Lees deze topic
Omgevingconnect : De nieuwe watertoetskaart

Omgevingconnect voor steden en gemeenten, in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele

Lees deze topic
Omgevingconnect : Subsidiebesluit aanleg gemeentelijke rioleringen

Omgevingconnect voor steden en gemeenten, in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele

Lees deze topic
FLASHbericht Wetgeving : SPOEDDECREET omgevingsvergunning!

Woensdag 24 mei keurde het Vlaamse Parlement unaniem een spoeddecreet goed waardoor ...

Lees deze topic
5 / 89 berichten

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer