Begroting 2019: De impact op heffingen voor water en afval

Terug naar overzicht

Begroting 2019: Wat verandert er voor de heffingen? De impact op heffingen op water en afval  

Zoals ieder jaar zullen ook dit jaar weer vóór 15 maart 2019 de heffingen moeten ingediend worden voor iedereen die water verbruikt, een eigen waterwinning heeft of water loost.  

Vanaf 2019 zijn er een aantal voorwaarden toegevoegd waarvoor geen heffing dient te worden betaald:  

  • Onder bepaalde voorwaarden moet er vanaf 2019 geen heffing betaald worden voor een vergunde grondwater- en/of oppervlaktewaterwinning in functie van thermische energieopslag. 
  • Voor grondwaterwinningen zijn er een aantal situaties waarvoor in 2019 de mogelijkheid bestaat tot de vrijstelling van heffingen. Het gaat hier onder meer over bronbemalingen, proefpompingen en ondergrondse beluchting.

Vanaf 2019 moet de hernieuwingsaanvraag voor het nullozerstatuut ingediend worden vóór het verstrijken van de geldigheidsdatum van het geldende nullozerstatuut. In de huidige wetgeving was er tot op heden nog onduidelijkheid. Dit is nu uitgeklaard.  

De criteria voor het bepalen van het onderscheid tussen klein- en grootverbruikers, wordt volledig vervangen. Voor de vuilvracht afkomstig van een eigen waterwinning zal niet meer het getotaliseerd nominaal pompvermogen van 5 m³/uur bepalend zijn. Vanaf nu is ook hier de grens van 500 m³/jaar waterverbruik van toepassing.  

Inzake debietsmeting moet, wanneer de verzegeling verbroken wordt, onmiddellijk de Vlaamse Milieumaatschappij verwittigd worden. Hiervoor worden specifieke formulieren ter beschikking gesteld.  

Voor de sector wasserijen wordt in de tabel met omzettingscoëfficiënten de subsector 51.b voor de chemische wasserijen en droogkuis geschrapt.   Daarnaast zal de omschrijving van activiteit van sector 58 – bronbemalingen - aangepast worden aan de meest recente wetgeving.  

Tot slot zullen er nog een aantal wijzigingen plaatsvinden voor milieuheffingen in het Materialendecreet: https://www.ovam.be/afval-materialen/storten-verbranden-en-landfill-mining/milieuheffingen  

Indien een wijziging van toepassing is voor u of uw onderneming, of hier is onduidelijkheid over, aarzel dan niet om voor verdere toelichting contact op te nemen met onze BOVA ENVIRO+ collega’s op 09 210 28 60 of via info@bovaenviroplus.be.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten