Besluit omgevingsvergunning gepubliceerd !

Terug naar overzicht

Omgevingsvergunning gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad !

Op 23 februari 2016 is het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning van 27 november 2015 tot uitvoering van het Omgevingsvergunningsdecreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad !!

Concreet betekent dit dat het Omgevingsvergunningsdecreet 1 jaar na de publicatie, op 23 februari 2017, in werking zal treden.

Wilt u op tijd voorbereid zijn op de nieuwe procedures en formulieren die zullen worden gebruikt, kom dan op 10 mei 2016 naar onze Workshop Omgevingsvergunning waar u aan de hand van praktische oefeningen vertrouwd kunt geraken met de nieuwe wetgeving.

Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt !

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer