Boek "De Omgevingsvergunning" - nieuwe editie is uit!

Terug naar overzicht

Boek: De Omgevingsvergunning - nieuwe editie.

De nieuwste editie van "De Omgevingsvergunning - Praktische leidraad bij de procedure", is nu verkrijgbaar. Een 386 blz. dik praktijkboek dat geen vraag over de omgevingsvergunning onbeantwoord laat.  

In vier uitgebreide delen worden onder meer de bevoegdheden en beleidsdomeinen conform het huidige omgevingsbeleid geschetst. Er is voorts ruim aandacht voor de inhoud en digitalisering van de omgevingsvergunning. Bijzonder interessant is nog een helder overzicht van de verschillende milieuvoorwaarden die aan bedrijven kunnen worden opgelegd en waarop de toezichthoudende ambtenaren controle uitoefenen.

 Het boek is van de hand van BOVA ENVIRO+ milieuspecialisten Isabel Dauwe, Veerle Provoost en Kaat Allaert, en is verkrijgbaar bij Uitgeverij Vanden Broele

Bestellen kan via www.vandenbroele.be - Referentie: ISBN 978-90-496-1673-1  

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten