De CLP verordening: wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf?

Terug naar overzicht

1 juni 2015 staat al geruime tijd vast als de dag waarop de huidige Richtlijn Gevaarlijke stoffen en de Richtlijn Gevaarlijke Preparaten worden opgeheven en beide richtlijnen worden vervangen door de CLP-verordening.

CLP staat voor “Classification, Labelling en Packaging” en is de Europese invulling van het Globally Harmonised System (GHS) dat de Verenigde Naties opstelde om wereldwijd eenduidig met gevaarlijke stoffen om te springen. De verordening bevat dan ook een nieuwe reglementering voor de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen. Er is in deze CLP-wetgeving een overgangstermijn voorzien van 1/12/2010 tot 1/06/2015, vanaf 1 juni 2015 moeten alle bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan voldoen aan deze nieuwe CLP-wetgeving.

Op Vlaams niveau betekent deze verandering een sterke aanpassing van de VLAREM indelingslijst, meer specifiek worden rubrieken 6, 16 en 17 helemaal omgevormd. Zo moeten gevaarlijke producten voor elk gevarensymbool afzonderlijk vergund worden, hierdoor kan het zijn dat een bepaald product onder twee, drie of zelfs vier verschillende subrubrieken valt.

Wilt u weten wat de gevolgen zullen zijn voor uw bedrijf? Op 4 juni 2015 organiseren wij de workshop "CLP: Actieve toepassing op uw bedrijf" waar u, onder deskundige toezicht van enkele consultants, de oefening kan maken voor de nieuwe indeling van gevaarlijke stoffen in uw eigen bedrijf. Naast een inleidende presentatie die u de nodige theoretische achtergrond rond CLP zal geven, zal er op deze workshop vooral actief gewerkt worden rond de nieuwigheden die deze wetgeving met zich meebrengt.

Géén namiddag stil zitten, maar al doende in groepjes verschillende cases onderzoeken en met de nieuwe regelgeving leren werken zodat de CLP-wetgeving duidelijk is voor u en uw bedrijf, nu en in de toekomst. Het volledige programma en alle praktische informatie vindt u terug via onze website.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten