De omgevingsvergunning: praktische leidraad bij de procedure EDITIE 2016

Terug naar overzicht

Op 23 februari 2017 is het zover. Dan treedt de integrale omgevingsvergunning in werking. Tot dan blijven de twee bestaande sporen in gebruik: die van de milieuvergunning en van de stedenbouwkundige vergunning. Met de bijhorende wirwar van procedures, termijnen, uitzonderingen en interpretaties.

Dit kluwen wordt ontward in “De omgevingsvergunning: praktische leidraad bij de procedure”. Anders gezegd: deze handige gids zet de wetteksten rond milieuvergunningsaanvragen en VLAREM I in verstaanbare taal om.

Daarbij behandelen de auteurs de overlap tussen de nog huidige (milieu)vergunningsprocedure, zoals die moet toegepast worden tot 23 februari 2017, en de nieuwe (omgevings)vergunningesprocedure die van kracht wordt vanaf 23 februari 2017.

Deze gids werd geschreven door 3 specialisten van BOVA ENVIRO+ (zie foto)

Aldus bestaat het boek uit vijf grote delen. De eerste 4 delen behandelen de bestaande, toepasselijke methodes die gelden tot 23 februari 2017:

  • Het eerste deel schetst de organisatie van de gemeentelijke milieudienst en de bevoegdheden en taken van de betrokken milieuambtenaren.
  • Het tweede deel behandelt het verloop van de volledige milieuvergunningsprocedure. Komt in dit deel ook aan bod: de organisatie van het toezicht dat uitgeoefend wordt op de inrichtingen.
  • Het derde deel bespreekt de inhoud van de vergunningsaanvraag en de vereiste bijlagen.
  • Het vierde deel geeft een overzicht van de verschillende milieuvoorwaarden die aan bedrijven kunnen worden opgelegd en waarop de toezichthoudende ambtenaren controle uitoefenen.

Het vijfde deel handelt integraal over de omgevingsvergunning die vanaf 23 februari 2017 de regel wordt.
Kortom: een actuele inhoud, talrijke voorbeelden en nuttige tips verschaffen een bevoorrecht inzicht in de uitgebreide en complexe wetgeving. Het boek vormt dan ook een onmisbare leidraad voor advocaten, consultants, milieuambtenaren en milieudiensten.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten