Deadline stofbeheersrapport nadert snel

Terug naar overzicht

Het is ondertussen meer dan een jaar geleden dat de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit goedkeurde dat de wetgeving rond diffuse stofemissies sterk wijzigde in VLAREM I en VLAREM II.

Via deze wetswijziging worden strengere eisen gesteld aan bedrijven die een uitstoot hebben van niet-geleide stofemissies welke het gevolg zijn van opslag en manipulatie van stuifgevoelige goederen zoals zand, puin, pellets, granen en ertsen.

Vóór 1 juli 2014 dienen bepaalde grote bedrijven een stofrapport te bezorgen aan de LNE dienst milieuvergunningen. De structuur van dit stofrapport is gebaseerd op de bijlage F15 bij milieuvergunningsaanvragen en dient goedgekeurd en ondertekend door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.

Een laatste deadline is 1 juli 2015. Alle bedrijven die bijkomende maatregelen opgelegd hebben gekregen ter beperking van diffuse stofemissies, moeten die maatregelen vóór deze datum implementeren in het bedrijf.

ENVIRO+ beschikt over verschillende erkende MER-deskundigen lucht en milieuconsultants die u kunnen begeleiden bij het uitvoeren van stofstudies en het opstellen van een stofrapport. Zij kunnen u ook bijstaan bij de procedure die u moet doorlopen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten