Decreet betreffende complexe projecten verschenen in het BS (27/08/2014)

Terug naar overzicht

Op 23 april 2014 werd het decreet complexen projecten goedgekeurd in het Vlaamse Parlement. Met dit decreet wil de Vlaamse Regering grote projecten waarbij bestemmingswijzigingen, project/plan-MER’s en allerlei vergunningen noodzakelijk zijn, sneller laten realiseren.

De procedure bestaat uit verschillende fasen waarbij participatie en open communicatie centraal staan. Er worden vier procesfasen, drie beslismomenten en twee openbare onderzoeken voorzien. Aan de hand van een zogezegde routeplanner wordt het proces in detail omschreven die een praktische leidraad is voor de initiatiefnemer.

Volgende fasen zijn van belang:

  • Verkenningsfase: vooroverleg met omschrijving van probleemstelling en doelstellingen van het project. Dit mondt uit in een startbeslissing.

  • Onderzoeksfase: onderzoek tot alternatieven met raadpleging van publiek over de alternatievenonderzoeksnota. Op basis van adviesinstanties, opmerkingen en bezwaren van burgers kan er een geïntegreerd effectenonderzoek worden uitgevoerd. Op basis van daarvan wordt een synthesenota en voorontwerp van voorkeursbesluit opgemaakt dat in openbaar onderzoek wordt gebracht. Dit mondt uit in een definitief vastgesteld voorkeursbesluit.

  • Uitwerkingsfase: het alternatief uit het voorkeursbesluit wordt meer in detail uitgewerkt. Bij de start wordt een projectonderzoeksnota opgemaakt dat wordt voorgelegd aan de adviesinstanties. Op basis van adviezen en beslissing van dienst MER gebeurt een geïntegreerd effectenonderzoek waarvan een ontwerp van projectbesluit wordt opgesteld dat in openbaar onderzoek gaat. Uiteindelijk wordt alles vastgelegd in een projectbesluit dat alle noodzakelijke vergunningen, toelatingen en machtigingen en bestemmingswijzigingen integreert in één beslissing.

Wat kan ENVIRO+ voor u doen?

ENVIRO+ kan nagaan of uw project valt onder dit decreet. ENVIRO+ beschikt over ervaren consultants en MER-deskundigen die reeds heel wat MER’s hebben uitgevoerd. Vanaf de screening t.e.m. de finale afwerking kunt u dan ook een professionele begeleiding verwachten. Zo blijft uw organisatie in regel met de milieuwetgeving, zonder zorgen en op een efficiënte manier!

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kan u contact met ons opnemen via info@enviroplus.be of via onze kantoren.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten