Een nieuwe titel in de Vlaremreeks is verschenen: VLAREM III

Terug naar overzicht

Op 22 september 2014 werd het Besluit van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Door dit besluit wordt een titel III aan het VLAREM toegevoegd. Titel III van het VLAREM bevat bijkomende algemene en sectorale voorwaarden voor GPBV-installaties en kadert in de uitvoering van de Richtlijn Industriële Emissies.

Met de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) hebben de BBT-conclusies een bindend karakter gekregen en moeten GPBV-installaties hieraan voldoen. Om aan dit principe invulling te geven, werd er geopteerd om een titel III van het VLAREM in te voeren, waarin de BBT-conclusies die gepubliceerd werden in het Europees Publicatieblad, worden opgenomen.

Titel III van het VLAREM bevat momenteel de BBT-conclusies van de eerste twee sectoren waarvoor BBT-conclusies werden gepubliceerd in het Europees Publicatieblad, namelijk enerzijds voor de sector van de ijzer- en staalindustrie en anderzijds voor de sector van de glasindustrie.

Daarnaast wijzigt dit besluit titel I en titel II van het VLAREM (verwijzingen naar voorwaarden voor GPBV-installaties) en het Milieuhandhavingsbesluit als gevolg hiervan.

Wat kan ENVIRO+ voor u doen?

ENVIRO+ kan de impact nagaan van deze wijzigingen op uw dagelijkse bedrijfsvoering. ENVIRO+ beschikt hiervoor over ervaren consultants, zo blijft uw organisatie in regel met de milieuwetgeving, zonder zorgen en op een efficiënte manier!

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten