Energieaudit voor grote ondernemingen

Terug naar overzicht

Grote ondernemingen zijn sinds de publicatie van de Vlarem trein 2013 op 24 september 2014 verplicht tot de uitvoering van een energieaudit. De ondernemingen die aan onderstaande opgelegde criteria voldoen, dienen ten laatste op 1 december 2015 over een geldige energieaudit te beschikken.

De verplichting tot uitvoering geldt voor alle ingedeelde inrichtingen waar:

  • ofwel 250 personen tewerkgesteld zijn*
  • ofwel de jaaromzet hoger is dan 50 miljoen euro én het jaarlijks balanstotaal hoger is dan 43 miljoen euro

* Er moet hierbij gebruik gemaakt worden van het aantal voltijdse equivalenten (VTE's), tevens moeten zelfstandige onderaannemers meegeteld worden bij het totaal van de tewerkgestelde personen.

Ingedeelde inrichtingen met een jaarlijks totaal energieverbruik van meer dan 0,5 petajoule, inrichtingen die tot de energiebeleidsovereenkomsten zijn toegetreden en inrichtingen die beschikken over een EN 16001 of ISO 50001 certificaat worden evenwel vrijgesteld van de verplichting tot opmaak van deze energieaudit.

De energieaudit moet worden uitgevoerd door een persoon die door de exploitant daartoe gemachtigd is. Deze persoon moet geregistreerd worden in de door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking gestelde webapplicatie. In deze webapplicatie zullen ook de resultaten van de energieaudit ingegeven moeten worden.

Valt uw ingedeelde inrichting onder één van de hierboven vermelde criteria, bent u niet zeker of u al dan niet een energieaudit voor grote ondernemingen moet uitvoeren, of heeft u nog verdere vragen omtrent deze energieaudit voor grote ondernemingen? Wenst u de opmaak van de energieaudit uit te besteden aan een extern deskundige of wenst uw eigen deskundige extra ondersteuning?

BOVA ENVIRO+ staat ter beschikking om al uw vragen te beantwoorden. U kan hiervoor vrijblijvend contact met ons opnemen via één van onze kantoren.

Met vriendelijke groeten

Geert Bogaert
Gedelegeerd Bestuurder

Kaat Allaert
Bestuurder Manager

Natasja De Splenter
Manager - Juriste 

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten