GRONDVERZETSREGELING - VLAREBO Quinque

Terug naar overzicht

Op 17 december 2018 werd “VLAREBO Quinque” in het Staatsblad gepubliceerd.

Het nieuwe VLAREBO brengt volgende grote wijzigingen met zich mee:

  • De inkanteling van bodemmaterialen in het VLAREBO: hierdoor zullen bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib óók de grondverzetsregeling moeten volgen 
  • Aanpassingen aan de normenWaarde Vrij Gebruik’ (Bijlage V) en ‘Bouwkundig Bodem Gebruik’ (Bijlage VI & VII). Daarnaast worden de normen voor pesticiden (die reeds van toepassing waren voor bagger- en ruimingsspecie) toegevoegd aan bijlage V én wordt de norm voor asbest verankerd in het VLAREBO
  • Invoering van een meldingsplicht voor het transport (vanaf 3,5 ton) van bodemmaterialen afkomstig van kleine ontgravingen (< 250 m³)
  • Tussentijdse opslagplaatsen en centra voor grondreiniging wordt opengetrokken naar Centra voor SlibVerwerking (CSV)
  • Traceerbaarheid van alle stromen van het technisch verslag  

Het nieuwe VLAREBO treedt in werking op 1 april 2019 en voorziet volgende overgangsbepalingen:

Uitgegraven bodem:

  • Bestaande technische verslagen die voor 1 april 2019 werden ingediend, blijven geldig ook na 31 maart 2019 zolang de uitgegraven bodem wordt gebruikt vóór 31 december 2019.
  • Wanneer de uitgegraven bodem pas wordt gebruikt na 31 december 2019, is er een update van het technische verslag vereist.

Bagger- of ruimingsspecie, bentonietslib of grondbrij

  • De grondstofverklaringen die zijn verleend vóór 1 april 2019, blijven geldig tot en met 31 maart 2020.
  • Indien geen grondverklaring werd afgeleverd of indien geen grondverklaring vereist was, treedt de procedure in werking op 1 april 2019.  

OVAM lanceerde een nieuwe websites over de grondverzetsregeling. Ook de nieuwe Codes van Goede Praktijk en Standaardprocedures zijn hier raadpleegbaar, zie https://www.ovam.be/gebruik-van-bodemmaterialen-grondverzet

https://www.ovam.be/gebruik-van-bodemmaterialen-vakinformatie

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten