Is uw bedrijf klaar voor de voorjaarsverplichtingen?

Terug naar overzicht

Het voorjaar is de periode waarin heel wat milieuverplichtingen op u af komen. Misschien ontbreekt het u aan tijd om deze kwalitatief te vervullen, of bent u er niet helemaal zeker van dat dit correct gebeurt. Misschien betaalt u zelfs teveel heffingen?

BOVA ENVIRO+ is de geschikte partner om u hierin bij te staan. Met een team van een 45-tal erkende deskundigen bieden wij een compleet dienstenpakket aan op het vlak van milieu & natuur, veiligheid, bodem, ruimtelijke ordening en (wind)energie. Wij beschikken over bodemsaneringserkenningen in de 3 gewesten en over MER- erkenningen in de meeste milieudomeinen.

Zo ondersteunt BOVA ENVIRO+ u graag bij de opmaak van het integraal milieujaarverslag (IMJV) dat vóór 15 maart moet worden ingediend. Ook de heffingsaangifte betreffende de lozing van afvalwater (VMM-aangifte) moet op 15 maart ten laatste worden ingediend. BOVA ENVIRO+ kan u ook ondersteuning bieden om de aangifte betreffende verpakkingsafval (Val-i-Pac en Fost Plus) vóór 28 februari digitaal in te dienen.

Los van deze administratieve zaken die steeds in het voorjaar moeten opgemaakt worden, zijn er nog tal van wettelijk verplichte periodieke keuringen, metingen en onderhoudsactiviteiten of administratieve formaliteiten bv. aangaande afvalstoffen, GPBV-inrichting, energie, … die uitgevoerd moeten worden.

Een screening van uw organisatie kan hier uitsluitsel geven over welke verplichtingen voor u van toepassing zijn. Bovendien is 2018 hét jaar van de omgevingsvergunning. Als u een verandering of hernieuwing van uw ingedeelde inrichting of activiteit wenst aan te vragen, moet dit vanaf nu via het digitaal loket verlopen.

Wenst u meer te weten te komen?

contacteer ons dat vrijblijven telefonisch op +32 9 210 28 60, of email info@bovaenviroplus.be

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten