ISO 14001-certicaat

Terug naar overzicht

BOVA ENVIRO+ beschikt sinds september 2020 over het ISO-14001-certificaat.

Het ISO 14001-milieuzorgsysteem ondersteunt onze milieuprestaties en -ambities. 

BOVA ENVIRO+ wil en kan als studiebureau haar steentje bijdragen in het helpen van bedrijven om bewuste(re) keuzes te maken bij hun strategie naar een duurzamere wereld. Wij dragen als studiebureau niet alleen zelf bij tot de SDG’s of Sustainable Development Goals via een aantal concrete acties, maar wensen dit uit te stralen naar andere bedrijven via onze diensten op vlak van milieu & duurzaamheid.

Bij BOVA ENVIRO+ streven we ernaar om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Dit doen we door monitoring van onze twee grootste bronnen namelijk onze autovloot en energieverbruik in de kantoren. De kunst is om eerste alles in kaart te brengen en te bepalen wat onze huidige Carbon Footprint is om vervolgens concrete doelstellingen te plakken op de CO2-vermindering naar de toekomst toe.  Dit kunnen we door deze milieubeleidsdoelstelling in te schrijven in ons intern milieu-managementsysteem (ISO14001) en ons te vergelijken (cfr. bench-marking) met gelijkaardige bedrijven waarbij we een erkend toetsingskader respecteren.  

BOVA ENVIRO+ zal hierbij kiezen voor het principe van Science Based Targets. Streefdoelen worden als 'wetenschappelijk onderbouwd' beschouwd als ze in overeenstemming zijn met wat de meest recente klimaatwetenschap nodig acht om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2 °C boven het pre-industriële niveau en inspanningen leveren om de opwarming tot 1,5°C te beperken.

Voor BOVA ENVIRO+ concreet betekent dit om tegen 2030 te streven naar een CO2 reductie van zo’n 50% komende van een uitstoot van 162 ton/jaar naar zo’n 90 ton/jaar (Scope 1 &2). Dit kunnen we waarmaken door te werken op ondermeer aankoop van hybride/elektrische wagens, bewuste verplaatsingen (cfr. telewerk), verbetering energielabel kantoren en het afsluiten van ‘groene’ energiecontracten

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten