Milieuvergunningsaanvraag: vergeet u niet te toetsen?

Terug naar overzicht

Een vergunningaanvraag en activiteit willen opstarten is anno 2016 niet meer louter een formaliteit. Weldoordachte planning en inpassing in de omgeving is van groot belang tot het slagen van uw plannen. Niet enkel nieuwe inrichtingen krijgen te maken met de diverse toetsen, maar evengoed bestaande bedrijven die wensen uit te breiden, kunnen geconfronteerd worden met een wirwar aan regels en verplichtingen. Met deze studienamiddag wil BOVA ENVIRO+ de bedrijfsleiders, milieucoördinatoren, ondernemers en specialisten wegwijs maken in het divers aanbod aan checks of toetsen nodig voor uw vergunning.  

Passen uw activiteiten wel binnen de ruimtelijke context ?

Heeft u rekening gehouden met de invloed van de aard van activiteiten op het milieu ?

Zijn de effecten op bodem en water vooraf genoeg uitgediept en onderzocht ?

Generen uw activiteiten veel verkeer en transport ? Is het wegennet in uw omgeving hierop voorzien ?

Zijn de activiteiten van uw bedrijf van die aard dat dit vanuit Europa beoordeelt wordt als een heel hinderlijk activiteit ? Kunt u hiervoor bijkomende maatregelen nemen ?

Zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig zodat er extra veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden ?

Kunnen er effecten optreden naar de natuur ?

Is er sprake van vermijdbare schade of onvermijdbare schade die mogelijks te herstellen is ?

U merkt het, tal van vragen die wij voor jullie kunnen oplossen. Samen met onze deskundigen en specialisten ter zake, willen wij op deze namiddag alles met u overlopen. Het team van BOVA ENVIRO+ heeft alle toetsen of check-lijsten, noodzakelijk bij aanvang van uw bedrijfsplannen, gebundeld zodat u op deze namiddag een mooi overzicht krijgt. Inschrijven kan via de module opleidingen.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten