Nieuwe aanvraagprocedure planologisch attest vanaf 1 augustus 2013

Terug naar overzicht

Vanaf 1 augustus 2013 is een aangepaste regeling met betrekking tot de planologische attesten van toepassing. Dat is de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest (Belgisch Staatsblad 2 juli 2013).

Planologisch attest? Met een aanvraag tot planologisch attest kan uw bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen. Het attest dat de overheid afgeeft spreekt zich dan uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van uw bedrijf. Daaraan gekoppeld maakt het attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

Tot 31 juli 2013 moeten aanvragen tot planologisch attest bezorgd worden aan de gedelegeerde planologische ambtenaar, die de ontvankelijkheid en de volledigheid onderzoekt, en de aanvraag toewijst aan de bevoegde overheid voor verdere behandeling. De samenstelling van het dossier blijft zoals op heden en de aanvraag wordt afgehandeld volgens de oude procedureregels.

Vanaf 1 augustus 2013 moeten aanvragen voor een planologisch attest bij de gemeente worden ingediend. De gemeente onderzoekt de ontvankelijkheid en de volledigheid. In een limitatief aantal gevallen, bepaald in het uitvoeringsbesluit, stuurt de gemeente de aanvraag voor behandeling door naar de provincie of het gewest. In alle andere gevallen handelt de gemeente de aanvraag verder af. Belangrijk is ook dat waar volgens de oude regeling op gemeentelijk niveau het college bevoegd was om over de aanvraag te beslissen, het volgens de nieuwe regeling de gemeenteraad is. Aanvragen moeten vanaf 1 augustus 2013 ook verplicht opgesteld zijn onder verantwoordelijkheid van een ruimtelijk planner en moeten voldoen aan de nieuwe regels i.v.m. dossiersamenstelling. Vanaf deze datum volgen de dossier de nieuwe procedure.

Mocht u hierbij nog vragen hebben of meer inlichtingen wensen, aarzel dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen via info@enviroplus.be of één van onze kantoren.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten