Nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.

Terug naar overzicht

Op 5 juli 2013 heeft de Vlaamse Regering een nieuwe verordening hemelwater definitief goedgekeurd. Deze verordening verscheen op 8 oktober 2013 in het Belgisch staatsblad en is een aanzienlijke verstrenging t.o.v. voorgaande verordening. Hieronder worden enkele verstrengingen kort samengevat:

  • De verordening is van toepassing voor verhardingen en dakoppervlaktes vanaf 40 m2 (t.o.v. 200 m2 of 75 m2 )
  • De verordening is eveneens van toepassing voor verkavelingsaanvragen waarbij in aanleg van nieuwe wegenis wordt voorzien
  • De minimale hemelwaterput dient minstens 5.000 liter te zijn (t.o.v. 3.000 liter)
  • De operationele pompinstallatie dient te worden voorzien van een of meerdere aftappunten
  • De normen voor infiltratievoorziening zijn verstrengd, nl. deze worden 4 m2/100 m2 en 25l/m2

De verordening treedt in werking vanaf 1 januari 2014.

Indien u wilt weten of uw bedrijf bij nieuwbouw of uitbreiding zal voldoen aan deze verordening of indien u meer informatie wenst daaromtrent, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via info@enviroplus.be of telefonisch via één van onze kantoren.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer