Nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.

Terug naar overzicht

Op 5 juli 2013 heeft de Vlaamse Regering een nieuwe verordening hemelwater definitief goedgekeurd. Deze verordening verscheen op 8 oktober 2013 in het Belgisch staatsblad en is een aanzienlijke verstrenging t.o.v. voorgaande verordening. Hieronder worden enkele verstrengingen kort samengevat:

  • De verordening is van toepassing voor verhardingen en dakoppervlaktes vanaf 40 m2 (t.o.v. 200 m2 of 75 m2 )
  • De verordening is eveneens van toepassing voor verkavelingsaanvragen waarbij in aanleg van nieuwe wegenis wordt voorzien
  • De minimale hemelwaterput dient minstens 5.000 liter te zijn (t.o.v. 3.000 liter)
  • De operationele pompinstallatie dient te worden voorzien van een of meerdere aftappunten
  • De normen voor infiltratievoorziening zijn verstrengd, nl. deze worden 4 m2/100 m2 en 25l/m2

De verordening treedt in werking vanaf 1 januari 2014.

Indien u wilt weten of uw bedrijf bij nieuwbouw of uitbreiding zal voldoen aan deze verordening of indien u meer informatie wenst daaromtrent, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via info@enviroplus.be of telefonisch via één van onze kantoren.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten