Nieuwe reglementering DIFFUSE STOFEMISSIES, misschien ook wel voor uw bedrijf ?!

Terug naar overzicht

In navolging van o.a. het globaal Vlaams fijn stofplan, keurde de Vlaamse Regering op 18 januari 2013 het wijzigingsbesluit goed, waarvan een aantal bepalingen werden ingevoerd in VLAREM I en VLAREM II, om de productie en uitstoot van niet-geleide stofemissies te beperken ten gevolge van de opslag en de manipulatie van stuifgevoelige goederen, zoals zand, puin, pellets, granen en ertsen. Verricht u activiteiten met stuifgevoelige goederen of slaat u deze op lees dan zeker verder want dan kunnen volgende voorwaarden ook voor u van toepassing zijn!

Concreet worden een aantal algemene milieuvoorwaarden ingevoerd van toepassing op alle bedrijven die te maken hebben met deze stuivende stoffen. Zo moeten o.a. procedures en instructies met informatie voor het eigen personeel en personeel van derden klaarliggen tegen 1 januari 2014. Meer specifiek dienen bepaalde bedrijven afhankelijk van hun opslagoppervlakte of overslaghoeveelheid nog bijkomende maatregelen te nemen om hun diffuse stofemissies te beperken. Dit kan gaan van het plaatsen van windreductieschermen tot het reinigen van de omliggende wegen. Deze maatregelen dienen te worden voldaan vanaf 1 juli 2015 of vanaf 1 januari 2014 indien er geen grote infrastructurele ingrepen nodig zijn.

Tot slot dienen bepaalde grote bedrijven ook nog een stofrapport te laten opstellen door een erkend MER-deskundige lucht. Dit stofrapport wordt aan de milieuvergunningsaanvraag toegevoegd of uiterlijk op 1 juli 2014 aan LNE dienst Milieuvergunningen bezorgd.

ENVIRO+ beschikt over verschillende erkende MER-deskundigen lucht en milieuconsultants die heel wat ervaring hebben in het opstellen en begeleiden van stofstudies en stofrapporten en het voorkomen van stofhinder. Zij kunnen u zowel verder assisteren bij het implementeren van de nodige procedures en instructies alsook bij het opmaken van een stofrapport.

Wilt u weten in hoeverre deze nieuwe reglementering voor u van toepassing is en welke dan de exacte voorwaarden zijn waaraan u in de toekomst zal moeten voldoen, neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@enviroplus.beof via één van onze kantoren.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten