Omgevingconnect : De nieuwe watertoetskaart

Terug naar overzicht

De watertoets is een onderzoek van de overheid naar schadelijke effecten op het watersysteem die veroorzaakt kunnen worden door bijvoorbeeld de bouw van een woning of een infrastructuurproject. Ook plannen die een impact kunnen hebben op het watersysteem, zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) worden onderworpen aan de watertoets.

De overheid moet in bepaalde situaties bij het uitvoeren van de watertoets advies vragen aan de betrokken waterbeheerder. De waterbeheerder kan dan aanbevelingen formuleren om de geplande activiteiten bij te sturen om zo de verwachte schade aan het watersysteem te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren.

Ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts keurden hieromtrent een aangepaste kaart van de overstromingsgevoelige gebieden goed, die op 1 juli 2017 in werking treedt.

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden toont de effectief en de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen.

Vooral de effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn aangepast. Dat gebeurde op basis van recentere en accuratere modelberekeningen en informatie over de overstromingen in de periode 2014-2016. Aan de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden waren er geen grote aanpassingen.

Vergunningverleners kunnen deze kaart gebruiken om de watertoets toe te passen bij :

  • vergunningsaanvragen die na 30 juni 2017 ingediend zijn
  • voorontwerpen van RUP’s waarvan de uitnodiging voor de plenaire vergadering na 30 juni 2017 verstuurd is.

Notarissen en makelaars kunnen deze kaart consulteren voor de informatieplicht bij de verkoop of verhuur van vastgoed in overstromingsgevoelig gebied bij :

  • onderhandse overeenkomsten die na 30 juni 2017 afgesloten zijn
  • authentieke akten waarvan de onderhandse overeenkomst na 30 juni 2017 afgesloten is
  • authentieke akten zonder voorafgaande onderhandse overeenkomst die na 30 juni 2017 verleden zijn
  • openbare verkopen waarvan de verkoopsverrichtingen na 30 juni 2017 aangevat zijn. 

De nieuwe kaart is te raadplegen via www.waterinfo.be/watertoets :

Ook de huidige kaart, die sinds september 2014 van toepassing is, blijft beschikbaar ten behoeve van dossiers die voor 30 juni ingediend werden. 

Bron: Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, Vlaamse Overheid

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten