Omgevingconnect : De omgevingstrein tuft voort, het eindstation komt in zicht, maar zit nog verscholen in de mist.

Terug naar overzicht

Op 25 januari 2017 heeft het Vlaams Parlement het decreet over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning goedgekeurd.

 

Op Vlaams en Provinciaal niveau wordt dus de officiële start genomen op 23 februari 2017. Dossiers waarvoor de Vlaamse Regering of de Deputatie bevoegd zijn (dus ook voor meldingen en aanpassingen aan bestaande vergunningen), moeten vanaf dan verplicht digitaal ingediend worden via het omgevingsloket www.omgevingsloket.be/digitaalloket/home. Sinds 23/02 is er eveneens een specifieke oefenomgeving beschikbaar.

Op gemeentelijk niveau kan er gestart worden vanaf 23/02, maar vele gemeenten hebben ervoor gekozen om de implementatie uit te stellen tot 1 juni 2017. De behandeling van die dossiers zal dan nog gaan volgens de regels die golden vóór de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning weliswaar met de nieuwe indelingslijst van Bijlage I in VLAREM II! De gemeenten die beslist hebben tot uitstel en de datum tot wanneer dit uitstel geldt zijn te vinden op www.omgevingsloket.be/omgevingsvergunning/home. Deze lijst werd tevens op 23/02 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen met medewerking van een architect moeten vanaf 23 februari sowieso steeds digitaal worden ingediend via het loket Digitale Bouw Aanvraag, eveneens te vinden via het omgevingsloket.

Naast de zeer recente wijziging door het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Omgevingsvergunning (B.S. 23/12/2017 - in verwerking op OmgevingConnect) zal zowel het decreet als het besluit nog worden gewijzigd door de Codextrein (tweede principiële goedkeuring d.d. 25/11/2016, nu voor advies bij de Raad van State). 

De formulieren zijn ondertussen weerom gewijzigd waarbij de laatste Word-versie te vinden is via: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving. Er zal een helpdesk ter beschikking komen, die bij voorkeur per e-mail te bevragen zal zijn.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten