Opmaak Integraal Milieujaarverslag (IMJV) – belangrijke wijziging in 2014

Terug naar overzicht

Het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) moet ook in 2014 weer tijdig worden ingediend: de aangifte moet elektronisch gebeuren voor 15 maart 2014.

De bedrijven die een IMJV moeten invullen, krijgen in de loop van de maand januari een brief met vermelding van de verschillende onderdelen die ze moeten invullen.

Voor het deel “Afvalstoffenmelding voor producenten” wordt jaarlijks een steekproef genomen en worden ongeveer 1.500 bedrijven geselecteerd. Deze lijst werd inmiddels ter beschikking gesteld en is vrij te raadplegen via http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/99.

Voor het deel “afvalstoffenmelding voor verwerkers” geldt er een éénmalige vrijstelling voor de aangifte op basis van het productiejaar 2013. Aan de basis van deze vrijstelling ligt de Europese rapporteerverplichting: het IMJV wordt afgestemd op de Europese verplichtingen, en over het productiejaar 2013 moet geen rapportering gebeuren door de verwerkers van afvalstoffen. Er zal ook geen andere rapportage over 2013 worden opgelegd. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden via http://imjv.milieuinfo.be/Delen%20van%20het%20IMJV/vc-afval-verwerkers.

Wij wensen nogmaals te benadrukken dat het niet tijdig en correct indienen van het IMJV automatisch leidt tot een aanmaning. Indien u niet reageert op de aanmaning, kan een administratieve boete opgelegd worden.

ENVIRO+ kan u ondersteunen bij het opstellen van het IMJV. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons via info@enviroplus.be of telefonisch via één van onze kantoren.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten