Publicatie Vlarem-trein 2012

Terug naar overzicht

Op 10 september 2013 werd de Vlarem-trein 2012 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit wijzigt:

  • titel I en titel II van het VLAREM en de bijlagen,
  • het VLAREBO,
  • het Milieuhandhavingsbesluit
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen.

Het merendeel van de wijzigingen treedt in werking 10 kalenderdagen na de publicatie in Belgisch Staatsblad! Voor een aantal artikelen wordt voor de opgenomen wijzigingen een latere data van in werkingtreding opgenomen in de gepubliceerd besluit.

Wenst u alvast meer informatie over het gepubliceerd besluit, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via info@enviroplus.be of telefonisch via één van onze kantoren. Onze ervaren milieudeskundigen helpen u graag verder.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten