Resultaatgericht advies en begeleiding Energiemanagement volgens ISO 50001

Terug naar overzicht

Wat en Waarom?

ISO 50001 is een recente internationale norm om organisaties te ondersteunen bij het besparen van energie en dus ook van kosten en bij het reduceren van de CO2-uitstoot van de activiteiten. Net zoals bij ISO 14001 en ISO 9001 bestaat de basis van dit instrument uit het continu verbeteren via de PDCA-filosofie. Een energiemanagementsysteem gebaseerd op deze norm, biedt zeker extra mogelijkheden om op een diepgaande en gestructureerde manier de energieprestaties in kaart te brengen en te verbeteren. Dit kan dus zowel interessant zijn voor de zogenaamde convenantbedrijven die dit instrument kunnen gebruiken om invulling te geven aan dit convenant als voor organisaties groot of klein die van energiebesparing een prioriteit willen maken.

Onze aanpak!

Op basis van een initiële energieanalyse legt ENVIRO + de sterktes en zwaktes van uw organisatie bloot op energie(management)gebied. Vervolgens stellen we een actie- en projectplan op om zo efficiënt mogelijk het energiemanagementsysteem te kunnen implementeren, rekening houdend met de bestaande managementsystemen. Onder onze begeleiding werkt u het systeem uit, met aandacht voor het betrekken, motiveren en opleiden van alle medewerkers. Tot slot voert ENVIRO + een pré-audit uit als laatste voorbereiding voor de certificatieaudit.

ENVIRO + beschikt over ervaren consultants die u praktijkgericht begeleiden om het energiemanagementsysteem op uw maat uit te werken en het ISO 50001-certificaat vlot te behalen.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten