Vlarem trein 2013: gepubliceerd in het Staatsblad

Terug naar overzicht

Op 24 september 2014 werd de “Vlaremtrein 2013” in het Staatsblad gepubliceerd.

Deze “Vlarem-trein 2013” wijzigt de Vlarem I en II en zijn bijlagen alsook het Vlarel en het MER – besluit. De belangrijkste wijziging bevindt zich in de hoofdstukken van gevaarlijke producten, door het volledig van kracht worden van de CLP-verordening in juni 2015.

Vlarem II wijzigt zowel de indelingslijst als de sectorale voorwaarden voor de opslag van gevaarlijke producten. De gevaarlijke producten worden nu allemaal gebundeld in de rubriek 17 van Vlarem I en hoofdstuk 17 in Vlarem II. Hierdoor verhuist de opslag van gassen eveneens naar hoofdstuk 17 en vanaf nu zullen de aerosolen ook afzonderlijke behandeld worden. Het systeem van indeling wordt hierdoor vereenvoudigd: als er een gevarenpictogram op het etiket staat, is het vergunningsplichtig. Let wel op, de huidige P3- en P4 producten, welke niet langer als gevaarlijk ingedeeld worden maar als brandbaar, zijn terug te vinden in rubriek 6.

Maar ook andere sectoren worden getroffen met dit besluit. Zo bevat dit besluit de vertaling van de Vlaamse BBT-studies voor de houtverwerkende nijverheid, de droogkuis, de laboratoria en de (mest)covergistingsinstallaties. Er worden ook wijzigingen (update van veiligheidsaspecten) doorgevoerd voor schouwspelzalen en LPG-installaties.

De wijzigingen treden in werking 10 dagen na publicatie, behalve wat de wijzigingen ten gevolge van CLP betreft, deze treden in werking op 1 juni 2015. Voor de strenger wordende voorschriften voor bestaande inrichtingen zijn er wel overgangsbepalingen voorzien.

Wat kan ENVIRO+ voor u doen?

ENVIRO+ kan de impact nagaan van deze wijzigingen op uw dagelijkse bedrijfsvoering. ENVIRO+ beschikt hiervoor over ervaren consultants, zo blijft uw organisatie in regel met de milieuwetgeving, zonder zorgen en op een efficiënte manier!

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten