Planologische attesten

Is uw organisatie zonevreemd en wil u rechtszekerheid op uw bestaande locatie? Wenst u uw organisatie uit te breiden of te herbouwen maar kan u de nodige stedenbouwkundige vergunning niet verkrijgen omdat de bestemming van de locatie dit niet toelaat? Bemoeilijkt de bestemming van uw vestigingslocatie de verlenging van uw milieuvergunning?

Dan kan een planologisch attest voor u misschien een ruimtelijke oplossing bieden. Het planologisch attest vermeldt immers welke ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden er voor uw organisatie op korte en op lange termijn mogelijk zijn.

Op basis van een eerste bezoek aan de site maakt BOVA ENVIRO+ een analyse van de ruimtelijke inplanting van uw organisatie, alsook van de vergunningstoestand, dit zowel op milieu- als stedenbouwkundig vlak. Vervolgens wordt in overleg met u bepaald welke de wensen en mogelijkheden zijn naar ruimtelijke invulling/ontwikkeling voor uw organisatie op de locatie. Na indiening van de aanvraag planologisch attest kan BOVA ENVIRO+ ook nog instaan voor de volledige procedurele opvolging van uw dossier.

BOVA ENVIRO+ beschikt over ervaren consultants die u begeleiden vanaf de opmaak van het planologisch attest tot en met de aflevering ervan. Meer rechtszekerheid voor de toekomst van uw organisatie, daar gaan we voor!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten