Stedenbouwkundige vergunningen

Sinds 1 september 2009 is de Vlaamse Codex voor ruimtelijke ordening van kracht. Deze codex vermeldt o.m. de handelingen waarvoor u verplicht bent om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Voor bepaalde werken volstaat het om via een eenvoudige dossiersamenstelling de vergunning te verkrijgen.

BOVA ENVIRO+ gaat na welke formulieren nodig zijn voor uw project, maakt de eventuele toe te voegen nota’s en plannen op en werkt indien nodig samen met een/uw architect. Ook voor ad hoc advies i.v.m. stedenbouwkundige vergunningen kan u bij BOVA ENVIRO+ terecht.

BOVA ENVIRO+ beschikt over specialisten in ruimtelijke ordening en ervaren personen in het kundig uittekenen van plannen. Zo kan uw dossier snel, efficiënt en succesvol worden afgehandeld.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer