Advies & studies

Milieucoördinator & -administratie

De diensten die we aanbieden onder het luik Milieucoördinator & -administratie behoren tot het vast dienstenpakket van BOVA ENVIRO+.

Bekijk diensten

Managementsystemen (ISO)

Milieumanagementsystemen, energiemanagementsystemen en milieu-/energieaudits zijn vaste instrumenten geworden voor het realiseren van continue verbetering en dit zowel bij de overheid als de bedrijfswereld.

Bekijk diensten

MER, hinder- & natuurstudies

Hier biedt BOVA ENVIRO+ zowel de tradionele MER- & natuurstudies aan als meer innovatieve diensten.

Bekijk diensten

Bodemonderzoek & grondverzet

Bodemonderzoeken hebben enerzijds tot doel de risico’s van bodem- en of grondwaterverontreiniging te identificeren en te evalueren...

Bekijk diensten

Ruimtelijke ordening & planologie

De milieuproblematiek is altijd al sterk verweven geweest met ruimtelijke ordening.

Bekijk diensten

Veiligheid

Milieu en veiligheid gaan dikwijls hand in hand. De taken van de milieucoördinator en preventieadviseur liggen in dezelfde lijn.

Bekijk diensten

Archeologienota

Bij bouwwerken, verkavelingen en andere projecten worden vaak oppervlakkige bodemingrepen uitgevoerd. Om vernietiging van het onderliggende onroerend en archeologisch erfgoed tegen te gaan...

Bekijk diensten

Opleidingskalender

Milieuhandhaving van de omgevingsvergunning.

Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu.

Plaats: Hotel Van der Valk,
Autosnelweg E-17, Nazareth
Tijdstip: 13u30-16u15
Info & inschrijven
Gevaarlijke producten: afstandsregels en voorwaarden?

Raadgevingen voor de opmaak van een VR-nota, aanvraag afwijking afstandsregels.

Plaats: Hotel Van der Valk,
Autosnelweg E-17, Nazareth
Tijdstip: 13u30-16u15
Info & inschrijven
Ontbijtsessie Omgevingshinder

Omgevingshinder beperken als onmisbare schakel binnen een milieubewuste onderneming.

Plaats: Hotel Serwir,
Koningin Astridlaan 57, Sint-Niklaas
Tijdstip: 8u30-11u45
Info & inschrijven

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Nieuws & trending topics

Omgevingconnect : De omgevingstrein tuft voort, het eindstation komt in zicht, maar zit nog verscholen in de mist.

Omgevingconnect voor steden en gemeenten, in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele.

Lees deze topic
Nieuw WEBINAR : Actualiteit Wetgeving voor de milieucoördinator

Nieuw WEBINAR : Actualiteit Wetgeving voor de milieucoördinator of vanaf 23 februari beter genaamd als de omgevingscoördinatoren.

Lees deze topic
Omgevingconnect : Vlaamse Regering investeert in toekomst elektrische wagens

Omgevingconnect voor steden en gemeenten, in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele.

Lees deze topic
Lees alle topics

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer