Advies & studies

Milieucoördinator & -administratie

De diensten die we aanbieden onder het luik Milieucoördinator & -administratie behoren tot het vast dienstenpakket van BOVA ENVIRO+.

Bekijk diensten

Managementsystemen (ISO)

Milieumanagementsystemen, energiemanagementsystemen en milieu-/energieaudits zijn vaste instrumenten geworden voor het realiseren van continue verbetering en dit zowel bij de overheid als de bedrijfswereld.

Bekijk diensten

MER, hinder- & natuurstudies

Hier biedt BOVA ENVIRO+ zowel de tradionele MER- & natuurstudies aan als meer innovatieve diensten.

Bekijk diensten

Bodemonderzoek & grondverzet

Bodemonderzoeken hebben enerzijds tot doel de risico’s van bodem- en of grondwaterverontreiniging te identificeren en te evalueren...

Bekijk diensten

Ruimtelijke ordening & planologie

De milieuproblematiek is altijd al sterk verweven geweest met ruimtelijke ordening.

Bekijk diensten

Veiligheid

Milieu en veiligheid gaan dikwijls hand in hand. De taken van de milieucoördinator en preventieadviseur liggen in dezelfde lijn.

Bekijk diensten

Opleidingskalender

Update Milieu III : Platform wetgeving voor de Milieucoördinator.

Update van de meest recente wijzigingen III

Plaats: Aula Omnia Schaubroeck,
Steenweg Deinze 154, Nazareth
Tijdstip: 13u30-16u45
Info & inschrijven

Omgeving, veiligheid en milieu in 2017.

Recente evoluties en highlights.

Plaats: Park van Beervelde,
Beervelde-dorp 75, Lochristi
Tijdstip: 12u30-17u00
Info & inschrijven

Trending Milieutopics : Combi-Workshop Omgevingsvergunning deel I OMG!

Plaats: Hotel Van der Valk,
Autosnelweg E-17, Nazareth
Tijdstip: 9u00-16u30
Info & inschrijven

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Nieuws & trending topics

BOVA ENVIRO+ is officieel erkend als monsternemer in situ en ex situ bagger- en ruimingsspecie!

Op 1 maart 2013 keurde de Vlaamse Regering het besluit tot wijziging van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu goed. Met dit besluit...

Lees deze topic

Wetgeving : wijzigingsbesluit definitief goedgekeurd aangaande...

Handelingen die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning (‘Vrijstellingsbesluit’) Een 30-tal nieuwe handelingen en werken worden toegevoegd aan de lijst van activiteiten waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is, o.a....

Lees deze topic

Omgevingconnect : Nieuwe drinkwatertarieven worden door de watermaatschappijen in een tariefplan gegoten (2017-2022)

Omgevingconnect voor steden en gemeenten, in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele.

Lees deze topic
Lees alle topics

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie


Lees meer

Productiehal met kamerfilterpersen


Lees meer

Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens


Lees meer

Van Veen staalname toplaag van waterbodem


Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond


Lees meer