Managementsystemen (ISO)

Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001 of EMAS, energiemanagementsystemen volgens ISO 50001, veiligheidsmanagementsystemen volgens OHSAS 18001 (of binnenkort ISO 45001) en de nodige interne audits zijn vaste instrumenten geworden voor het realiseren van continue verbetering en dit zowel bij de overheid als de bedrijfswereld. Dikwijls lopen deze systemen naast of samen met een algemeen overkoepelend kwaliteitssysteem (ISO 9001).

Ook Duurzaam Ondernemen of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft intussen een plaats veroverd binnen organisaties. Nieuwe normen als ISO 26000 of de certificeerbare MVO prestatieladder ondersteunen deze evolutie.

In deze domeinen kan BOVA ENVIRO+ de nodige ondersteuning bieden. Wij implementeren en ondersteunen samen met ondernemingen de systemen, zodat uw organisatie klaar staat voor certificatie of hercertificatie.

Op basis van een initiële analyse brengt BOVA ENVIRO+ de sterktes en zwaktes (SWOT)van uw organisatie in kaart. Vervolgens worden ook de stakeholders van uw organisatie bepaald zodat we een volledige contextbenadering krijgen. Vervolgens stellen we een actie- en projectplan op om zo efficiënt mogelijk het managementsysteem te kunnen implementeren. Onder onze begeleiding werkt u het systeem uit, met aandacht voor het betrekken, motiveren en opleiden van alle medewerkers. Tot slot kan BOVA ENVIRO+ een pré-audit uitvoeren als laatste voorbereiding voor de certificatieaudit.

Managementsysteemaudits of interne audits zijn intussen een bekend instrument om te werken aan de verbetering van de eigen organisatie en dit zowel op het vlak van milieu, energie, veiligheid, kwaliteit en voedselveiligheid (ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 9001, ISO 22001) . Organisaties voeren deze audits uit met eigen medewerkers of kiezen ervoor om ook eens vreemde ogen te laten kijken naar de werking van hun organisatie of het nu bij interne audits of pré-audits voor certificatie is.

BOVA ENVIRO+ kan dit soort audits voor u verzorgen. Er worden afspraken gemaakt over de doelstelling, planning en rapportering van de managementsysteemaudit. Vervolgens wordt de audit uitgevoerd waarbij er niet alleen aandacht wordt besteed aan bepaalde normeisen in relatie tot de praktijk, maar ook aan sectorspecifieke best practices die op vandaag worden toegepast. Medewerkers worden resultaatgericht geïnterviewd en aan de hand van documenten en een rondgang wordt bijkomende informatie verzameld. Tot slot wordt er een rapport uitgewerkt waarbij de non-conformiteiten, verbetervoorstellen en auditconclusies op een overzichtelijke manier worden weergegeven. Een procesmatige aanpak wordt steeds belangrijker, hiertoe heeft BOVA ENVIROhaar consultants de nodige opleidingen gegeven om dit zo efficiënt mogelijk en discreet uit te voeren.

In een ISO 14001 / EMAS milieumanagementsysteem zijn er een aantal interne milieuauditoren nodig, die op regelmatige tijdstippen de goede werking en de doeltreffendheid van het milieumanagementsysteem nagaan, om zo bij te dragen tot de continue verbetering van de organisatie. In die zin is het uitermate belangrijk dat deze audits op een professionele manier worden uitgevoerd, met respect voor de andere medewerkers, om zo een meerwaarde te kunnen creëren voor uw organisatie. Via een praktijkgerichte en interactieve opleiding (open of in-house opleiding) worden aan de interne milieuauditoren de nodige basiskennis en auditvaardigheden bijgebracht.

Mocht u nog verdere vragen hebben of meer inlichtingen wensen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor een meer uitgebreide en persoonlijke toelichting. Het BOVA ENVIRO+ team staat tot uw dienst.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten