Managementsystemen (ISO)

Managementsystemen, Milieumanagementsystemen, energiemanagementsystemen, veiligheidsmanagementsystemen en de nodige interne audits zijn vaste instrumenten geworden voor het realiseren van continue verbetering en dit zowel bij de overheid als de bedrijfswereld. Dikwijls lopen deze systemen naast of samen met een algemeen overkoepelend kwaliteitssysteem.  

BOVA ENVIRO+ kan u hierbij de nodige ondersteuning bieden. Wij implementeren en ondersteunen samen met ondernemingen de systemen, zodat uw organisatie klaar staat voor certificatie of hercertificatie. We begeleiden u in dergelijke mate, dat we – indien u dat wenst - zelfs een pré-audit uitvoeren als laatste voorbereiding voor de certificatieaudit.

Managementsysteemaudits of interne audits zijn intussen een bekend instrument om te werken aan de verbetering van de eigen organisatie en dit zowel op het vlak van milieu, energie, veiligheid, kwaliteit en voedselveiligheid (ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 9001, ISO 22001).

BOVA ENVIRO+ kan dit soort audits voor u verzorgen. Er worden afspraken gemaakt over de doelstelling, planning en rapportering van de managementsysteemaudit.

Vervolgens wordt de audit uitgevoerd waarbij er niet alleen aandacht wordt besteed aan bepaalde normeisen in relatie tot de praktijk, maar ook aan sectorspecifieke best practices die op vandaag worden toegepast.

Een procesmatige aanpak wordt steeds belangrijker, hiertoe hebben wij onze consultants de nodige opleidingen gegeven om dit zo efficiënt mogelijk en discreet uit te voeren.

U merkt het. Op het vlak van managementsystemen kunnen wij u een volledige A-tot-Z service bieden. Natuurlijk kan u ook à-la-carte kiezen voor die diensten die u wenst.

Wij staan vrijblijvend voor u klaar met antwoorden op uw vragen. Neem gerust contact met ons op voor een meer uitgebreide en persoonlijke toelichting.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten