Nieuws & trending topics

Vlarem-trein 2017 op eindstation aangekomen.

Afgelopen vrijdag 03 mei 2019 heeft De Vlaamse Regering definitief de Vlarem-trein 2017 goedgekeurd. Dit besluit wijzigt een reeks bepalingen van VLAREM II en het VLAREL.

Lees deze topic
Het Waterwetboek (in werking 1.1.2019)

Op 18 december 2018 werd het “Waterwetboek” in het Staatsblad gepubliceerd. De officiële benaming van het Waterwetboek is “Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018”.

Lees deze topic
GRONDVERZETSREGELING - VLAREBO Quinque

Op 17 december 2018 werd “VLAREBO Quinque” in het Staatsblad gepubliceerd. Het nieuwe VLAREBO brengt een aantal grote wijzigingen met zich mee.

Lees deze topic
Lees alle topics

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Advies & studies

Milieucoördinator & -administratie

De diensten die we aanbieden onder het luik Milieucoördinator & -administratie behoren tot het vast dienstenpakket van BOVA ENVIRO+.

Bekijk diensten

Managementsystemen (ISO)

Milieumanagementsystemen, energiemanagementsystemen en milieu-/energieaudits zijn vaste instrumenten geworden voor het realiseren van continue verbetering en dit zowel bij de overheid als de bedrijfswereld.

Bekijk diensten

MER, hinder- & natuurstudies

Hier biedt BOVA ENVIRO+ zowel de tradionele MER- & natuurstudies aan als meer innovatieve diensten.

Bekijk diensten

Bodemonderzoek & grondverzet

Bodemonderzoeken hebben enerzijds tot doel de risico’s van bodem- en of grondwaterverontreiniging te identificeren en te evalueren...

Bekijk diensten

Ruimtelijke ordening & planologie

De milieuproblematiek is altijd al sterk verweven geweest met ruimtelijke ordening.

Bekijk diensten

Veiligheid

Milieu en veiligheid gaan dikwijls hand in hand. De taken van de milieucoördinator en preventieadviseur liggen in dezelfde lijn.

Bekijk diensten

Erfgoed

Milieu en Erfgoed gaan steeds meer hand in hand, zeker sinds de opstart van de omgevingsvergunning. Sinds 2016 moet er bij bepaalde vergunningsaanvragen bijvoorbeeld een archeologienota worden toegevoegd.

Bekijk diensten

Opleidingskalender

Zomercursus 2019 - Module 1 & 2 (volledige dag) - Algemene wettelijke context - Subsidies van en voor bedrijven - Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Algemene wettelijke context - Subsidies van en voor bedrijven - Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Plaats: Hotel Serwir,
Koningin Astridlaan 57, Sint-Niklaas
Tijdstip: 9u00-16u30
Info & inschrijven
Zomercursus 2019 - Module 1 (voormiddag) - Algemene wettelijke context + Subsidies van en voor bedrijven

Algemene wettelijke context + Subsidies van en voor bedrijven

Plaats: Hotel Serwir,
Koningin Astridlaan 57, Sint-Niklaas
Tijdstip: 9u00-12u30
Info & inschrijven
Zomercursus 2019 - Module 2 (namiddag) Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Plaats: Hotel Serwir,
Koningin Astridlaan 57, Sint-Niklaas
Tijdstip: 13u15-16u30
Info & inschrijven

Enkele projecten