Advies & studies

Milieucoördinator & -administratie

De diensten die we aanbieden onder het luik Milieucoördinator & -administratie behoren tot het vast dienstenpakket van BOVA ENVIRO+.

Bekijk diensten

Managementsystemen (ISO)

Milieumanagementsystemen, energiemanagementsystemen en milieu-/energieaudits zijn vaste instrumenten geworden voor het realiseren van continue verbetering en dit zowel bij de overheid als de bedrijfswereld.

Bekijk diensten

MER, hinder- & natuurstudies

Hier biedt BOVA ENVIRO+ zowel de tradionele MER- & natuurstudies aan als meer innovatieve diensten.

Bekijk diensten

Bodemonderzoek & grondverzet

Bodemonderzoeken hebben enerzijds tot doel de risico’s van bodem- en of grondwaterverontreiniging te identificeren en te evalueren...

Bekijk diensten

Ruimtelijke ordening & planologie

De milieuproblematiek is altijd al sterk verweven geweest met ruimtelijke ordening.

Bekijk diensten

Veiligheid

Milieu en veiligheid gaan dikwijls hand in hand. De taken van de milieucoördinator en preventieadviseur liggen in dezelfde lijn.

Bekijk diensten

Erfgoed

Milieu en Erfgoed gaan steeds meer hand in hand, zeker sinds de opstart van de omgevingsvergunning. Sinds 2016 moet er bij bepaalde vergunningsaanvragen bijvoorbeeld een archeologienota worden toegevoegd.

Bekijk diensten

Opleidingskalender

Zomercursus Dag 1: Algemene wettelijke context, VCRO, Omgevingsvergunningaanvraag & Energie

Bedrijfsmilieuzorg en ruimtelijke ordening.

Plaats: Hotel Serwir,
Koningin Astridlaan 57, Sint-Niklaas
Tijdstip: 8u30-16u30
Info & inschrijven
Zomercursus Dag 1 VOORMIDDAG: Mod1A Algemene Wettelijke context + Mod1B VCRO

Plaats: Hotel Serwir,
Koningin Astridlaan 57, Sint-Niklaas
Tijdstip: 8u30-12u15
Info & inschrijven
Zomercursus Dag 1 NAMIDDAG: Mod2A Omgevingsvergunningaanvraag + Mod2B Energie

Plaats: Hotel Serwir,
Koningin Astridlaan 57, Sint-Niklaas
Tijdstip: 13u15-16u30
Info & inschrijven

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Nieuws & trending topics

Omgevingconnect : Subsidiebesluit aanleg gemeentelijke rioleringen

Omgevingconnect voor steden en gemeenten, in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele

Lees deze topic
FLASHbericht Wetgeving : SPOEDDECREET omgevingsvergunning!

Woensdag 24 mei keurde het Vlaamse Parlement unaniem een spoeddecreet goed waardoor ...

Lees deze topic
Omgevingconnect : Integratie plan-m.e.r. in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Omgevingconnect voor steden en gemeenten, in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele

Lees deze topic
Lees alle topics

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer