Nieuws & trending topics

Programma Milieu Update I

Het programma voor de navorming Milieu Update I is bekend. Naast Ann Top (BOVA ENVIRO+) die een update zal geven van de meest recente wijzigingen op het vlak van lucht en geur, komt ook Karolien Beké (Ldr Advokaten) toelichting geven bij de Vlaamse Codex

Lees deze topic
BOVA ENVIRO+ team aanwezig op GQ2019!

BOVA ENVIRO+ team is van 9 tem 12 september als trotse logo sponsor aanwezig bij de 10de Internationale Conferentie over grondwaterkwaliteit in Luik #GQ2019 #groundwater

Lees deze topic
Editie 2019 van boek 'De omgevingsvergunning - Praktische leidraad bij de procedure' is klaar.

Op 23 februari 2017 werd de omgevingsvergunning ingevoerd en sinds 1 januari 2018 wordt deze in het digitaal Omgevingsloket door alle overheidsdiensten (gemeente, Provincie, Vlaams Gewest) volledig digitaal behandeld. Dit boek biedt een leidraad voor mili

Lees deze topic
Lees alle topics

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Advies & studies

Milieucoördinator & -administratie

De diensten die we aanbieden onder het luik Milieucoördinator & -administratie behoren tot het vast dienstenpakket van BOVA ENVIRO+.

Bekijk diensten

Managementsystemen (ISO)

Milieumanagementsystemen, energiemanagementsystemen en milieu-/energieaudits zijn vaste instrumenten geworden voor het realiseren van continue verbetering en dit zowel bij de overheid als de bedrijfswereld.

Bekijk diensten

MER, hinder- & natuurstudies

Hier biedt BOVA ENVIRO+ zowel de tradionele MER- & natuurstudies aan als meer innovatieve diensten.

Bekijk diensten

Bodemonderzoek & grondverzet

Bodemonderzoeken hebben enerzijds tot doel de risico’s van bodem- en of grondwaterverontreiniging te identificeren en te evalueren...

Bekijk diensten

Ruimtelijke ordening & planologie

De milieuproblematiek is altijd al sterk verweven geweest met ruimtelijke ordening.

Bekijk diensten

Veiligheid

Milieu en veiligheid gaan dikwijls hand in hand. De taken van de milieucoördinator en preventieadviseur liggen in dezelfde lijn.

Bekijk diensten

Erfgoed

Milieu en Erfgoed gaan steeds meer hand in hand, zeker sinds de opstart van de omgevingsvergunning. Sinds 2016 moet er bij bepaalde vergunningsaanvragen bijvoorbeeld een archeologienota worden toegevoegd.

Bekijk diensten

Opleidingskalender

Milieu Update II - Bodem en water

Update van de meest recente wijzigingen op het vlak van bodem en water aangelegendheden.

Plaats: Holiday Inn - Gent Expo,
Maaltekouter 3, Gent - Sint-Denijs-Westrem
Tijdstip: 13u30-16u30
Info & inschrijven
Milieu Update III - Afval, energie en IMJV

Update van de meest recente wijzigingen op het vlak van afval, energie en IMJV

Plaats: Holiday Inn - Gent Expo,
Maaltekouter 3, Gent - Sint-Denijs-Westrem
Tijdstip: 13u30-16u30
Info & inschrijven

Enkele projecten