Compliance audit en due diligence

Bij compliance audits en due-diligence audits draait het om zekerheid. Tijdens een compliance audit milieu wordt nagegaan in welke mate uw organisatie voldoet aan de geldende milieuwetgeving. Ook bij een due-diligence audit gebeurt dit, maar dan in het kader van een overname van een andere organisatie.

Bij een due-diligence audit worden ook de milieurisico’s geëvalueerd verbonden met de over te nemen organisatie of toekomstige plannen. Een compliance audit- of due-diligence audit start bij BOVA ENVIRO+ met een goede voorbereiding (opvragen van documenten, doorgeven welke informatie beschikbaar dient te zijn). De audit zelf bestaat zowel uit een documentair nazicht, een rondgang en interviews van de betrokken verantwoordelijken. Het rapport tenslotte is een gedetailleerde weergave van de vaststellingen en risico’s, opgebouwd volgens een thematisch fichesysteem. Hierin zit ook een actieplan vervat waarbij prioriteiten worden aangegeven.

BOVA ENVIRO+ beschikt over consultants, met een diepgaande kennis van de milieuwetgeving en ruime auditervaring. Zij denken ook met u mee en reiken oplossingen aan voor vastgestelde knelpunten. Zo bieden wij u de zekerheid die u nodig heeft.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten