Decretale milieuaudit

Bedrijven die onderhevig zijn aan de MER (milieueffectrapport)- en/of VR (veiligheidsrapport)-plicht moeten een periodieke milieuaudit uitvoeren. Andere bedrijven kunnen ook verplicht worden tot het eenmalig of periodiek uitvoeren van een milieuaudit. Het auditverslag moet aan een externe verificateur voorgelegd worden. Delen van het geverificeerde verslag moeten samen met de validatieverklaring aan de overheid worden bezorgd.

BOVA ENVIRO+ voert samen met u de decretale milieuaudit uit met behulp van een gedetailleerde checklist waarin alle milieuaspecten (afval, water, lucht, bodem, enz.) aan bod komen. Na het uitvoeren van de audit stelt BOVA ENVIRO+ een auditverslag op dat met u overlopen wordt. Het auditverslag wordt ten slotte aan een externe verificateur voorgelegd. BOVA ENVIRO+ beschikt voor het uitvoeren van de audits over een team van ervaren milieuconsultants die thuis zijn in de meest uiteenlopende sectoren en milieudisciplines.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer