Energie

BOVA ENVIRO+ staat grote ondernemingen en KMO’s bij in de uitbouw van hun energiebeleid. Onze deskundigen kunnen uw onderneming begeleiden inzake de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Vlaamse langetermijndoelstelling inzake klimaat en energie. Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP 2021-2030) legt de doelstellingen en maatregelen vast voor transport, gebouwen, landbouw, afval en niet-ETS-industrie (ondernemingen die niet onder het EU Emissions Trading System vallen). De Vlaamse Regering wil de broeikasemissies in de niet-ETS-sectoren tegen 2050 met 85% reduceren t.o.v. 2005. De ambitie is om klimaatneutraal te worden na 2050.

Om deze doelstellingen te realiseren heeft Vlaanderen een aantal beleidsmiddelen ontwikkeld. Eigenaars van niet-residentiële gebouwen worden aangemoedigd om hun gebouwen koolstofneutraal te maken tegen uiterlijk 2050. Hiervoor wordt het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen (EPC-NR) verplicht als begeleidingstool.

Anderzijds worden ondernemingen aangespoord tot het nemen van maatregelen inzake energiebesparing en energie-efficiëntie. Naast de opmaak van een energieplan voor energie-intensieve ondernemingen met een finaal energieverbruik groter dan 0,1 PJ worden sinds 2022 ook niet-energie-intensieve ondernemingen verplicht om een energieaudit of een energiebalans op te maken.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten