Energieaudit en energiebalans ondernemingen

Vestigingen van ondernemingen die voldoen aan de definitie van een grote onderneming met een finaal jaarlijks energiegebruik onder 0,1 PJ én KMO’s met een finaal jaarlijks energiegebruik tussen 0,05 en 0,1 PJ moet verplicht een energieaudit opstellen. De energieaudit onderneming is gebaseerd op meetgegevens van alle energievectoren en geeft een overzicht weer van het energiegebruiksprofiel van gebouwen en alle industriële processen en installaties, met inbegrip van vervoer. De exploitant heeft drie jaar de tijd om alle rendabele maatregelen uit te voeren. De energieaudit heeft een geldigheidsduur van 4 jaar.

KMO’s met een jaarlijks finaal energiegebruik tussen 0,02 en 0,05 PJ moeten over een energiebalans beschikken. Per sector is een no-regretmaatregelenlijst beschikbaar. Deze lijsten bevatten 10 maatregelen met een terugverdientijd van maximum 3 jaar. De onderneming dient de maatregelen die in de lijst staan voor hun sector binnen de 4 jaar uit te voeren. Elke 4 jaar dient eveneens een actualisatie van de energiebalans voor de onderneming gebeuren.

BOVA ENVIRO+ kan voor uw onderneming een energieaudit onderneming of energiebalans opmaken en u verder begeleiden inzake deze periodieke audit- en rapportageverplichting naar het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA).

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten