Externe milieucoördinator

Als gevolg van het decreet Bedrijfsinterne milieuzorg moeten de meeste klasse 1 ingedeelde organisaties een milieucoördinator aanstellen. Via de indelingslijst van Vlarem I (binnenkort met de Omgevingsvergunning is een actualisatie gepland en alles raadpleegbaar via bijlage I van Vlarem II) kan nagegaan worden of het bedrijf een milieucoördinator type A of type B moet aanstellen.

De belangrijkste taken van de milieucoördinator zijn ondermeer de milieuwetgeving opvolgen en hierover informatie geven, waken over de naleving van de milieuwetgeving, milieuvriendelijke productiemethodes en –producten voorstellen, milieumetingen tijdig laten uitvoeren, milieuregistraties bijhouden, de interne en externe milieucommunicatie verzorgen en een jaarverslag opmaken.

BOVA ENVIRO+ kan deze taak als externe milieucoördinator op zich nemen. We starten met een initiële milieudoorlichting om na te gaan waar de grootste milieuknelpunten zitten en verder kennis te maken. Vervolgens pakken we in samenspraak met de organisatie deze knelpunten pragmatisch aan en voeren we de vastgelegde taken van de milieucoördinator deskundig uit. Dit takenpakket kan verder worden afgestemd op de specifieke behoeften van de organisatie. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een rol spelen op het vlak van het eco-efficiënter maken van processen en milieumanagement.

BOVA ENVIRO+ telt hiervoor meer dan 20 erkende externe milieucoördinatoren van niveau A en B die een ruime ervaring hebben opgebouwd in de meest uiteenlopende sectoren. U krijgt hierdoor de garantie op continuïteit van onze dienstverlening en de zekerheid dat uw activiteiten in overeenstemming zijn en blijven met de milieuwetgeving.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten