Externe veiligheid (OVR/SWA-VR/SEVESO AUDIT)

Externe veiligheid wijzigen in SEVESO ondersteuning

Met BOVA ENVIRO+ Seveso ondersteuning kan u weten of uw bedrijf Seveso-plichtig is en wat er dan dient te gebeuren. Met deze service zijn we ervan overtuigd dat we een meerwaarde kunnen bieden voor het omgaan met gevaarlijke producten binnen uw bedrijf.

Hieronder wordt kort een aantal vragen (niet limitatief) gesteld waar u als bedrijf mee geconfronteerd wordt en waarvoor BOVA ENVIRO+ Seveso ondersteuning kan bieden.

  • Wenst u te weten welke impact de Seveso III-wetgeving zal hebben op uw bedrijf en welke aanpassingen nodig zijn ? BOVA ENVIRO+ gaat na of u Seveso-plichtig bent en helpt u met de interpretatie en toepassing ervan. 
  • Uw Seveso-bedrijf krijgt bezoek van inspectiediensten die gebruik maken van de Seveso-inspectie instrumenten? 
  • Ter voorbereiding van deze inspectiebezoeken kunnen onze ervaren milieu- en veiligheidsconsultants een grondige audit uitvoeren en adviseren over hoe u best communiceert met de inspectiediensten, zodat u zich optimaal kan voorbereiden.
  • U plant een wijziging in de opslag van gevaarlijke producten of u voorziet een toekomstige investering? 
  • In dat geval kan BOVA ENVIRO+ uitzoeken of u hierdoor een Seveso-inrichting zal worden en wat de concrete stappen zijn die u dient te ondernemen. Tevens bij niet Seveso-plicht geven wij advies over de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Bedrijven waar bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, en dus Seveso status krijgen, zijn onderworpen aan Veiligheidsrapportering. Ze moeten een dergelijk rapport opstellen om aan te tonen dat de risico’s verbonden met de aanwezigheid van deze stoffen gekend zijn en op voldoende wijze onder controle zijn. Dit is een gevolg van de Europese Seveso II-richtlijn, die omgezet is in de Vlaamse wetgeving.

In Vlaanderen bestaan er drie types veiligheidsrapportage: het omgevingsveiligheidsrapport (OVR), het veiligheidsrapport in het kader van het Samenwerkings- akkoord (SWA-VR) en het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR). Zelfs voor bedrijven die niet vallen onder de VR-plicht, maar toch heel wat gevaarlijke producten op hun terrein hebben, kan het aangewezen zijn een veiligheidsstudie op te maken.

BOVA ENVIRO+ voert deze rapportage met de nodige grondigheid, gezond verstand en efficiëntie uit. Onze deskundigen maken op basis van de verzamelde input een veiligheidsstudie op. Voor deze veiligheidsstudeis, OVR’s, SWA-VR’s of RVR’s werken onze deskundigen samen met een erkende en ervaren partner.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten