Gevaarlijke producten/CLP

Producten met eigenschappen die een gevaar inhouden voor mens en milieu moeten met de nodige omzichtigheid behandeld worden. De opslag, transport, bewerking en verlading van die gevaarlijke producten kan niet zomaar en moet beantwoorden aan de huidige reglementering. De regelgeving wijzigt sterk met de komst van CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures), wat gevolgen heeft voor producenten, gebruikers en transporteurs.  REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen.  De verordening is vanaf 1 juni 2007 toepasselijk op iedereen die beroepshalve meer dan 1 ton chemische stoffen of preparaten produceert, in de EU importeert, distribueert of gebruikt.

BOVA ENVIRO+ gaat na wat de concrete gevolgen zijn van deze nieuwe wetgeving voor uw organisatie en helpt u met de interpretatie en toepassing ervan. Ook de correcte naleving van andere veiligheids- en milieuwetgeving op het vlak van gevaarlijke producten kunnen onze consultants voor u nakijken.

BOVA ENVIRO+ heeft de deskundigheid in huis om u bij te staan of het nu gaat over na te leven opslag- en gebruiksregels of het bewustmaken van uw medewerkers.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten