In-house training

Bepaalde opleidingen, trainingen of sensibilisatiesessies worden beter in-house gegeven voor een optimaal resultaat en het bereiken van de leerdoelen voor een bepaalde doelgroep. Dit soort opleidingen biedt immers de mogelijkheid om deze meer op maat van uw organisatie uit te werken en tevens stimuleren zij de kennis- en ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers van waaruit nieuwe ideeën of bewustwording kunnen ontstaan.

BOVA ENVIRO+ beschikt hiervoor over ervaren docenten die de kennis, bewustwording en vaardigheden op een praktische, efficiënte en enthousiaste wijze aan kunnen brengen. Dit leidt tot competente en bewustgemaakte medewerkers die beschikken over een voldoende basis om bepaalde taken succesvol uit te voeren en/of de nodige impulsen hebben gekregen om hun gedrag bij te sturen zo dit nodig mocht zijn.

BOVA ENVIRO+ biedt ondermeer de volgende in-house trainingen aan:

Milieu & Energie

 • Milieu- en energiesensibilisatie voor leidinggevenden/medewerkers
 • Workshop Carbon Footprint
 • Workshop Interne Milieuauditor (ISO 14001/EMAS)
 • Workshop Interne KVM-auditor (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO14001/EMAS geïntegreerd)
 • Infosessie basiskennis milieuwetgeving


Veiligheid/Preventie

 • Veiligheidssensibilisatie/Toolboxen voor leidinggevenden/medewerkers
 • Binnenkort: Sirk Sekuur veiligheidsopleidingen voor leidinggevenden/medewerkers
  (www.sirksekuur.be, uitgewerkt volgens IDEWE & VIGeZ)
 • Workshop Interne Veiligheidsauditor (OHSAS 18001)
 • Workshop Interne KVM-auditor (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO14001/EMAS geïntegreerd)
 • Basiskennis omgaan met gevaarlijk /chemische producten; aangepast aan de nieuwe indeling op basis
 • van CLP (Classification, Labelling and Packaging of Chemical Substances and Mixtures)
 • Infosessie basiskennis veiligheidswetgeving


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 • Workshop MVO Prestatieladder

Uiteraard kan er ook steeds een opleiding op maat worden uitgewerkt binnen onze activiteitsdomeinen milieu & natuur, veiligheid, bodem, ruimtelijke ordening en energie.

De in-house trainingen kunnen worden aangeboden in het Nederlands, Frans en Engels.

Voor meer informatie over inhoud en prijs van onze in-house trainingen, kan u vrijblijvend contact opnemen met Veerle Dumarey op het nummer + 32 9 210 28 60 of via opleiding@bovaenviroplus.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer