In-house training

Bepaalde opleidingen, trainingen of sensibilisatiesessies worden beter in-house gegeven voor een optimaal resultaat en het bereiken van de leerdoelen voor een bepaalde doelgroep. Dit soort opleidingen biedt immers de mogelijkheid om deze meer op maat van uw organisatie uit te werken en tevens stimuleren zij de kennis- en ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers van waaruit nieuwe ideeën of bewustwording kunnen ontstaan.

BOVA ENVIRO+ beschikt hiervoor over ervaren docenten die de kennis, bewustwording en vaardigheden op een praktische, efficiënte en enthousiaste wijze aan kunnen brengen. Dit leidt tot competente en bewustgemaakte medewerkers die beschikken over een voldoende basis om bepaalde taken succesvol uit te voeren en/of de nodige impulsen hebben gekregen om hun gedrag bij te sturen zo dit nodig mocht zijn.

BOVA ENVIRO+ biedt ondermeer volgende in-house trainingen aan:

  • Workshop interne auditor - ISO14001 / ISO9001
  • Infosessie basiskennis milieuwetgeving

Uiteraard kan er ook steeds een opleiding op maat worden uitgewerkt binnen onze activiteitsdomeinen milieu & natuur, veiligheid, bodem, ruimtelijke ordening en energie.

Deze trainingen kunnen gegeven worden in het Nederlands, Frans of Engels.

Voor meer informatie over inhoud en prijs van onze in-house trainingen, kan u vrijblijvend contact opnemen op het nummer + 32 9 210 28 60 of via opleiding@bovaenviroplus.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten