Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

BOVA ENVIRO+ zet zich actief in om bij te dragen tot duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Door middel van verschillende projecten engageren we ons als milieustudiebureau om in te zetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen en zo een positieve bijdrage te leveren zowel op de werkvloer als naar onze klanten en directe omgeving.

Als milieustudiebureau dragen we bij BOVA ENVIRO+ ‘zorg voor onze omgeving’ hoog in het vaandel. Naast ons lidmaatschap bij The Shift wensen we ons actief te engageren en bij te dragen tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Hiervoor heeft BOVA ENVIRO+ 5 prioritaire ontwikkelingsdoelstellingen geïdentificeerd die het dichtst aanleunen bij de core business van het bedrijf.

Om ons engagement in daden om te zetten hebben we een reeks projecten uitgewerkt die nauw aansluiten bij onze core business en waar we het meeste verschil kunnen maken. Daarom neemt BOVA ENVIRO+  sinds het actiejaar 2022-2023 deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

SDG 3 - GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

We geloven in het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. Als dienstenbedrijf, ligt de grootste waarde bij de mensen die samen ons team vormen. Daarom werken we samen aan de goede gezondheid en het welzijn van onze werknemers. Dit doen we door initiatieven te nemen waar sportiviteit en collegialiteit sleutelbegrippen zijn. We moedigen onze mensen aan om met de fiets naar het werk te komen of om het STOP-principe toe te passen bij verplaatsingen naar de hoofdsteden en zo bij te dragen aan een vermindering van het fijn stof en de CO2-voetafdruk.

SDG 4 - KWALITEITSONDERWIJS

 Bij BOVA ENVIRO+ zetten we in op levenslang leren. We bieden een uitgebreide opleidingskalender aan voor zowel eigen werknemers als externen. We zorgen voor praktijkgerichte workshops, online webinars, open seminaries en zelfs opleidingen op maat. Bovendien geven we regelmatig gastlessen bij diverse Vlaamse onderwijsinstellingen en dragen we zo bij tot de opleiding van toekomstige milieuprofessionals. We engageren ons dan ook om onze opleidingen op een kwaliteitsvolle en duurzame manier verder te ontwikkelen.

SDG 13 - KLIMAATACTIE

Bij BOVA ENVIRO+ streven we ernaar om onze CO2 voetafdruk te reduceren. We informeren en sensibiliseren onze medewerkers en nemen verschillende initiatieven. BOVA ENVIRO+ koopt uitsluitend groene stroom, elektrificeert het wagenpark en zorgt voor ondersteunende en motiverende maatregelen die duurzaam transport promoten. Verder begeleiden we bedrijven bij het opmaken van hun Carbon Footprint en bijhorende reductiemaatregelen.

SDG 15 - LEVEN OP HET LAND

We dragen zorg voor onze omgeving hoog in het vaandel. Ons team telt dan ook verschillende specialisten op het vlak van milieu, bodem en ruimte; die onze klanten kunnen bijstaan met hun expertise. Onze verschillende erkende MER-deskundigen brengen bij projecten de effecten op de omgeving in kaart om zo bij te dragen aan een duurzamere samenleving. We helpen de biodiversiteit een handje met een bloemenweide, een bijenhotel en bijenkasten. Onze honingbijen zorgen ervoor dat onze medewerkers jaarlijks kunnen genieten van onze eigen BEe+ honing.

SDG 17 - PARTNERSCHAPPEN OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

Als milieustudie- en adviesbureau kan BOVA ENVIRO+ de grootste duurzame impact verwezenlijken door partnerschappen aan te gaan. Dit laat ons toe onze kennis en expertise te bundelen samen met andere partijen zodat we elkaar versterken. Gedeelde kennis zorgt voor dubbele kracht. BOVA ENVIRO+ gaat partnerschappen aan met zowel overheidsinstanties (VLAIO, De Blauwe Cluster, …), onderwijsinstellingen, sectororganisaties alsook met onze klanten.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten