Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

BOVA ENVIRO+ zet zich actief in om bij te dragen tot duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Door middel van verschillende projecten engageren we ons als milieustudiebureau om in te zetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen en zo een positieve bijdrage te leveren zowel op de werkvloer als naar onze klanten en directe omgeving.

Als milieustudiebureau dragen we bij BOVA ENVIRO+ ‘zorg voor onze omgeving’ hoog in het vaandel. Naast ons lidmaatschap bij The Shift wensen we ons actief te engageren en bij te dragen tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Om ons engagement in daden om te zetten hebben we een reeks projecten uitgewerkt die nauw aansluiten bij onze core business en waar we het meeste verschil kunnen maken.  

SDG 3 - GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

Bij BOVA ENVIRO+ geloven we in het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. Gezien we als milieustudiebureau een dienstenbedrijf zijn, ligt onze grootste waarde bij de mensen die samen ons team vormen. Bijgevolg werken we sinds 2018 samen met ons team Gezondheid aan de goede gezondheid en het welzijn van onze werknemers. Sinds jaar en dag organiseren we een jaarlijkse team-dag waar sportiviteit en collegialiteit sleutelbegrippen zijn. Daarnaast moedigen we ons personeel  aan om met de fiets naar het werk te komen of om het STOP-principe toe te passen bij verplaatsingen naar de hoofdsteden  en zo bij te dragen aan een vermindering van het fijn stof en onze CO2-voetafdruk.

SDG 4 - KWALITEITSONDERWIJS

BOVA ENVIRO+ heeft een uitgebreide opleidingskalender waar zowel eigen werknemers als externen kunnen op inschrijven. Deze opleidingen gaan van praktijkgerichte workshops tot online webinars. Zowel open opleidingen als opleidingen op maat van een bedrijf worden gegeven. Bovendien verzorgt BOVA ENVIRO+ regelmatig gastlessen bij het UGAIN programma van Universiteit Gent en dragen we zo bij aan de opleiding van toekomstige milieucoördinatoren. We engageren ons dan ook om onze opleidingen op een kwaliteitsvolle en duurzame manier verder te ontwikkelen. Levenslang leren stimuleren we bij onze eigen werknemers.

SDG 12 - VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

BOVA ENVIRO+ moedigt duurzame consumptiepatronen op de werkvloer aan door de aankoop van fairtrade en biologische producten waaronder koffie, thee en fruitsap. Verder sensibiliseren we onze werknemers door deel te nemen aan acties omtrent specifieke topics zoals plasticgebruik (mei plasticvrij) en verantwoord printen (reductie papierverbruik als milieudoelstelling van ons ISO14001-Managementsysteem). Tot slot willen we ons engageren om milieuonvriendelijke producten op onze kantoren te identificeren en te vervangen door duurzamere alternatieven.

SDG 13 - KLIMAATACTIE

Bij BOVA ENVIRO+ streven we ernaar om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Dit doen we door monitoring van onze autovloot en energieverbruik, alsook door het planten van bomen: BOVA ENVIRO+ steunt de bosaanplantingsactie van Ethio Trees in Ethiopië. 

SDG 15 - LEVEN OP HET LAND

Bij BOVA ENVIRO+ dragen we zorg voor onze omgeving hoog in het vaandel. Ons team telt dan ook enkele tientallen specialisten op het vlak van milieu en bodem, die onze klanten kunnen bijstaan met hun expertise. Op deze manier kunnen we kort op de bal spelen en problemen vanuit verschillende hoeken aanpakken. Onze verschillende erkende MER-deskundigen brengen bij projecten de effecten op de omgeving in kaart om zo bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Tot slot helpen we biodiversiteit een handje door het aanleggen van een bloemenweide met inheemse soorten aan ons hoofdkantoor alsook het plaatsen van een bijenhotel (ons BEe+ hotel).

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten