Milieuaanspreekpunt

De milieuwetgeving, -administratie en -technologie is een uitgebreid vakdomein, dat heel wat kennis en ervaring vereist  om dit goed te kunnen doorgronden. Ongetwijfeld heeft u als interne milieucoördinator, milieuverantwoordelijke, zaakvoerder of directeur nood aan gestructureerde informatie, worstelt u met bepaalde milieuvragen of wenst u een spiegel bij het nemen van een belangrijke beslissing op milieugebied. Ook in geval uw organisatie beschikt over een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 dient u te beschikken over een milieuwetgevingsregister.

BOVA ENVIRO+ kan u die adviesservice bieden. Niet alleen kunnen wij u informeren met onze maandelijkse nieuwsbrieven betreffende de milieuactualiteit, wij werken ook gebruiksvriendelijke milieuwet-gevingregisters uit zodat u steeds op de hoogte bent van uw wettelijke verplichtingen. Verder staan wij continu ter beschikking voor milieuvragen van allerlei aard waarop u snel een antwoord wil dat u echt verder helpt.

BOVA ENVIRO+ beschikt hiervoor over een team van ervaren milieuconsultants die thuis zijn in de meest uiteenlopende sectoren en milieudisciplines. Afhankelijk van uw behoeften en de sector wordt het juiste milieuaanspreekpunt voor u uitgezocht. Zo zorgt BOVA ENVIRO+ voor zekerheid.

Via onze Open opleidingen: de Jaarcursus, de Zomercursus en & Trending Milieutopics blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes rond milieuactualiteit.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer