Milieumanagementsysteem ISO 14001

ISO 14001 is de internationaal gebruikte tool om aan milieumanagement te doen. ISO 14001 helpt u de milieuwetgeving na te (blijven) leven, uw milieuprestaties te verbeteren, uw milieukosten te reduceren, uw milieurisico’s te beperken en uw milieuprioriteiten te bepalen. Kortom het is een systeem waarmee u uw organisatie beter kan runnen en dat inhoud geeft aan uw duurzaam imago. Sinds 2011 is er ook de ISO 50001 bijgekomen, een tool voor het verminderen van uw energieverbruik en daarmee gepaard gaande energiekosten.

Op basis van een initiële milieuanalyse legt BOVA ENVIRO+ de sterktes en zwaktes van uw organisatie bloot op milieugebied. Vervolgens stellen we een actie- en projectplan op om zo efficiënt mogelijk het milieumanagementsysteem te kunnen implementeren. Onder onze begeleiding werkt u het systeem uit, met aandacht voor het betrekken, motiveren en opleiden van alle medewerkers.

Tot slot voert BOVA ENVIRO+ een pré-audit uit als laatste voorbereiding voor de certificatieaudit.

BOVA ENVIRO+ beschikt over ervaren consultants die u praktijkgericht begeleiden om het milieumanagementsysteem op uw maat uit te werken en het ISO 14001-certificaat vlot te behalen. Ook voor de implementatie van een energiemanagementsysteem volgens ISO 50001 kunnen we een gelijkaardige aanpak aanbieden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer