Milieuvergunningsaanvragen

De basis voor de conformiteit met de milieuwetgeving ligt in het correct vergund zijn van al uw activiteiten. Dat dit deskundig aangepakt wordt, is dan ook van het grootste belang of het nu gaat over een bestaande of nieuwe inrichting, een klasse 1, 2 of 3 bedrijf, een uitbreiding van uw activiteiten of het afwijken van bepaalde vergunningsvoorwaarden. Misschien wilt u nog even nagaan of u op de goede weg bent met een dossier of wilt u de aanvraag gewoon helemaal uitbesteden.

BOVA ENVIRO+ helpt u graag verder doorheen dit kluwen van procedures en aanvraagformulieren om een milieuvergunning/omgevingsvergunning te bekomen. Dit kan gaan van ad hoc advies tot het volledig verzorgen van een aanvraagdossier of een meldingsdossier. Zeker met de omgevingsvergunning in het vooruitzicht is het belangrijk dat u op tijd met uw aanvraag of hernieuwing van uw exploitatie begint!

Hierbij starten we met het opvragen van de nodige informatie en het opmaken van inventarislijsten, om vervolgens het dossier inhoudelijk voor te bereiden. Ook tijdens de aanvraagprocedure ondersteunt BOVA ENVIRO+ u met raad en daad, waarbij gewaakt wordt over een goede communicatie met de milieuoverheden en andere belanghebbenden. Zo worden complexe dossiers vooraf doorgesproken met de overheid en zijn wij aanwezig op milieuvergunningcommissies. Het verzorgen van een info-vergadering voor omwonenden en belanghebbenden behoort eveneens tot onze diensten, zo kunt u naar een duurzame relatie streven met uw omgeving.

BOVA ENVIRO+ beschikt over ervaren milieuconsultants om dit cruciaal proces in goede banen te leiden. Wij gaan samen met u voor het best haalbare resultaat, om de toekomst van uw organisatie te verzekeren.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten