Nieuws & trending topics

5 / 99 berichten
Managementsystemen: bron van opportuniteiten

Management- of zorgsystemen focussen zich op het beheersen van bedrijfsprocessen en de voortdurende verbetering van de prestaties van een organisatie. In het streven naar kwaliteit op het vlak van mil...

Lees deze topic
Opleiding: de Milieucoördinator in de praktijk

In deze opleiding focussen we op het beroep van Milieucoördinator. Aan de hand van verschillende situaties zie je de rol van de Milieucoördinator in het bedrijf. De voor en na voorbeelden laten je o...

Lees deze topic
VLAREMA-6 : een overzicht.

Op 23 februari 2018 is de de zgn. "VLAREMA-6", de 6-de wijziging van het VLAREMA (Vlaams Reglement betreffende duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen) in het Belgisch Staatsblad gepub...

Lees deze topic
Videogetuigenis: Bonton, drijvende mobiele betoncentrale

De heer Koen de Rycke, mede-zaakvoerder van Gebroeders De Rycke nv, en Kaat Allaert van BOVA ENVIRO+ geven in een video-getuigenis toelichting bij 'Bonton', de eerste drijvende betoncentrale.

Lees deze topic
Is uw bedrijf klaar voor de voorjaarsverplichtingen?

Het voorjaar is de periode waarin heel wat milieuverplichtingen op u af komen. BOVA ENVIRO+ is de ideale partner om u hierin bij te staan.

Lees deze topic
5 / 99 berichten

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer